آلفاباکسطرح هادی روستای فخر داوود شهرستان مشهد

طرح هادی روستای فخر داوود شهرستان مشهد

 

تاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 40   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 359 kb  تعدادمشاهده  12  


طرح هادی روستای فخر داوود شهرستان مشهد
    مقدمه
    ويژگي‌هاي استان خراسان (پيش از تقسيمات جديد)
    ويژگي ‌هاي استان خراسان رضوي
    تفكيك جمعيت بر حسب دين
    جمع شاغلان 10 ساله و بيشتر
    ويژگي‌هاي شهرستان مشهد
    وضعيت اشتغال
    تاسيسات زير بنايي
    بخش احمد آباد
    وضعيت زناشويي در بخش احمد آباد
    وضعيت باسوادي در بخش احمد آباد
    وضعيت اشتغال بخش احمد آباد
    دهستان پيوه ژن
    روستاي فخر داوود
    هدف تحقيق
    ويژگي‌هاي طبيعي
    وضعيت باد ناحيه روستاي فخر آباد
    موقعيت طبيعي
    ويژگي‌هاي تاريخي
    مطالعات ميداني
    ويژگي‌هاي انساني
    مراجعات و روابط متقابل با شهرها و روستاهاي ناحيه
    وضعيت كالبدي
    شكل روستا
    عوامل تيپ ساز
    نقش مسكن 
    نتيجه گيري
    پيشنهادات

    منابع

 


کلمات کلیدی مرتبط:
طرح هادی روستای فخر داوود شهرستان مشهد , مقدمه , ويژگي‌هاي استان خراسان (پيش از تقسيمات جديد) , ويژگي ‌هاي استان خراسان رضوي , تفكيك جمعيت بر حسب دين , جمع شاغلان 10 ساله و بيشتر , ويژگي‌هاي شهرستان مشهد , وضعيت اشتغال , تاسيسات زير بنايي , بخش احمد آباد , وضعيت زناشويي,
مقالات مرتبط در این دسته
روستاي سرآسياب در جاده ی مشهد شاندیز
طرح هادی روستای کلاته بزرگ تربت جام
طرح هادی روستای گناباد
پروژه روستاي حصار
طرح هادی روستای دوین شهرستان مشهد
طرح هادي دهستان حومه گناباد
طرح هادی روستای برازق شهرستان سبزوار
طرح هادي روستاي ابراهيم آباد شهرستان سرخس
روستاي استون آباد (نقشه هاي اتوكد) شهرستان بندر گز
طرح هادي روستاي صمديه شهرستان نيشابور (نقشه اتوكد)

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
شهرستان ,وضعيت ,آباد ,هادی ,مشهد ,روستای ,هادی روستای ,شهرستان مشهد ,احمد آباد ,استان خراسان ,داوود شهرستان ,‌هاي استان خراسان ,ويژگي‌هاي استا

پروژه روستاي حصار

پروژه روستاي حصار

 

تاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 50   قیمت: 3500 تومان   حجم فایل: 7224 kb  تعدادمشاهده  6  


پروژه روستاي حصار
    مقدمه
    شناسايي روستا.
    شناسايي روستا.
    موقعيت بخش طربقه در شهرستان
    موقعيت شهرستان مشهد در استان
    (فضاي مسكوني
    . ( فضاي تجاري)
    فضاي آموزشي. (
    فرهنگي و مذهبي
    (اراضي ميراث فرهنگي
    (ورزشي)
    (فضاي باغات
    (فضاي دامي)
    (فضاي اداري    كاربري انتظامي
    . (فضاي بهداشتي درماني )
    فضاي قبرستان)
    (كاربري صنعتي و تعمير گاهي
    . (كاربري تاسيسات و تجهزات
    (پذيرايي و توريستي
    (شبكه معابر)
    (اراضي باز داخل بافت
    ( نوع و متراژ مالكيت هاي روستاي حصار )
    ( وضعيت دام داري روستاي حصار )
    ( در آمد كل روستا و سهم هر بخش از فعاليتهاي اقتصادي روستاي حصار )
    ( وضعيت باغداري روستاي حصار )
    ( صنعت
    (سطح آموزش سواد)
    نوع و تعداد شاغلين در بخش خدمات روستاي حصار (شوراي اسلامي)
    ( وضعيت فعاليت و اشتغال
    تعداد با سوادي بالا ي ديپلم روستاي حصار
    شناخت حوزه نفوذ 
    (بررسي جمعيت و روند مهاجرت)
    تعداد جمعيت روستاي حصار
    آمار جمعيتي و نرخ رشذ مطلق سالانه روستا حصار – خانه بهداشت حصار
    (محله پشت باغ
    . (محله روي بوم حوض
    (محله ميدان بالا
    ( شناخت كيفيت ابنيه و بررسي مصالح ساختماني مورد استفاده)
    ( بناهاي مخروبه
    ( بناهاي نيمه بادوام )
    ( بناهاي كم دوام
    ( بناهاي بادوام
    تجزيه و تحليل شبكه هاي ارتباطي داخل روستا.
    ( مراحل اول توسعه )
    ( مرحله دوم توسعه )
    ( مرحله سوم توسعه
    بررسي مشكلات موجود در توزيع خدمات عمومي و زير بنايي در سطح روستا
    ( شبكه معابر
    ( فضاي مسكوني
    ( فضاي آموزشي
    ( فضاهاي فرهنگي – مذهبي )
    فضاي بهداشتي – درماني
    فضاهاي اداري
    ( فضاي دامي
    ( كاربري پذيرايي و توريستي )
    ( فضاي ورزشي
    فضاي دامي )
    خدمات عمومي
    (جمع آوري زباله
    پيش بيني نحوه توزيع و محل استقرار فضاهاي خدماتي و تاسيساتي در حوزه نفوذ
    تعيين و تكليف فضاهاي تاريخي
    تعيين اولويت هاي اجرايي كوتاه مدت و ميان مدت در تمام ابعاد طراحي
    (كاربري مسكوني
    ( كاربري آموزشي
    ( كاربري بهداشت – درماني
    ( تجاري و بازرگاني
    ( كاربري فرهنگي و مذهبي
    ( كاربري اداري انتظامي
    ( انبار داري و حمل و نقل
    ( تاسيسات و تجهيزات
    ( كاربري صنعتي و تعمير گاهي
    (كاربري پذيرايي و توريستي
    ( كاربري ورزشي
    ( كاربري فضاي دامي )
    ( كاربري فضاي سبز
    همراه با جدول و تصاوير
 


کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه روستاي حصار , مقدمه , شناسايي روستا. , شناسايي روستا. , موقعيت بخش طربقه در شهرستان , موقعيت شهرستان مشهد در استان , (فضاي مسكوني , . ( فضاي تجاري) , فضاي آموزشي. ( , فرهنگي و مذهبي , (اراضي ميراث فرهنگي , (ورزشي) , (فضاي باغات , (فضاي دامي) , (فضاي اد,
مقالات مرتبط در این دسته
روستاي سرآسياب در جاده ی مشهد شاندیز
طرح هادی روستای کلاته بزرگ تربت جام
طرح هادی روستای گناباد
طرح هادی روستای فخر داوود شهرستان مشهد
طرح هادی روستای دوین شهرستان مشهد
طرح هادي دهستان حومه گناباد
طرح هادی روستای برازق شهرستان سبزوار
طرح هادي روستاي ابراهيم آباد شهرستان سرخس
روستاي استون آباد (نقشه هاي اتوكد) شهرستان بندر گز
طرح هادي روستاي صمديه شهرستان نيشابور (نقشه اتوكد)

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
فضاي ,روستاي ,كاربري ,حصار ,شهرستان ,روستا ,روستاي حصار ,فضاي دامي ,هادی روستای ,پروژه روستاي ,شناسايي روستا ,اراضي ميراث فرهنگي

طرح هادی روستای گناباد

طرح هادی روستای گناباد

 

تاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 105   قیمت: 7500 تومان   حجم فایل: 14700 kb  تعدادمشاهده  3      مقدمه
    الف ـ  معرفي اجمالي شهرستان
    1ـ ويژگي‌هاي طبيعي شهرستان مشهد
    2-1- ويژگي هاي انساني شهرستان مشهد 
    1-2-1- سابقة تاريخي 
    2-2-1- ويژگي هاي جمعيت
    3-2-1- ويژگي هاي اقتصادي شهرستان مشهد
    ب ـ  شناسايي منطقه (حوزة نفوذ) روستاي گناباد 
    1 ـ تعيين حوزه نفوذ روستا با ارائه روش 
    2- ويژگي هاي طبيعي منطقه 
    1-2-  موقعيت جغرافيايي
    2-2-  توپوگرافي و زمين‌شناسي
    3-2- آب و هوا
    1-3-2- درجه حرارت
    2-3-2-  يخبندان
    3-3-2-  رطويت نسبي
    4ـ3ـ2ــ بارندگي
    5-3-2- نوع اقليم
    3- ويژگيهاي منابع طبيعي خصوصاً آب در حوزة نفوذ 
    4-  سوانح طبيعي در حوزة نفوذ
    5 ـ بررسي ويژگيهاي انساني حوزه نفوذ 
    1-5- ويژگي هاي جمعيتي 
    2-1-5-  تعداد وبعد خانوار 
    3-1-5- تحولات رشد جمعيت حوزه نفوذ 
    4-1-5- ساختار سني وجنسي حوزه نفوذ 
    6-1-5- برآورد و پيش بيني جمعيت حوزه نفوذ 
    6- چگونگي و نحوه عملكرد خدمات موجود در حوزة نفوذ 
    خدمات آموزشي 
    2-6- خدمات تجاري
    3-6- خدمات اداري ‌
    4-6- خدمات تأسيساتي
    5-6- خدمات بهداشتي ـ درماني 
    7-  بررسي وضعيت ايلات و عشاير در حوزة نفوذ
    ج - ويژگي هاي روستاي گناباد
    1-  موقعيت جغرافيايي و سياسي 
    2- محدوده اراضي كشاورزي و منابع طبيعي روستا 
    3- منابع آب آشاميدني و كشاورزي روستا 
    4- ويژگيهاي جمعيتي روستا ي گناباد 
    1-4- تعداد و تراكم جمعيت 
    2-4- تعداد و بعد خانوار 
    3-4- تركيبي سني جمعيت 
    4-4- تركيب جنسي جمعيت 
    5-4- بار تكفل 
    6-4- رشد جمعيت 
    7-4- مهاجرت 
    8-4- ميزان باسوادي 
    9-4- جمعيت فعال و شاغل اقتصادي 
    5- وضعيت فعاليت در روستا
    1-5- كشاورزي
    1-1-5- زراعت و باغداري
    2-1-5- دامداري 
    2-5- صنعت 
    3-5- خدمات 
    6- علل پيدايش روستا 
    7- عوامل موثر در شكل گيري بافت روستا و مراحل توسعه روستا 
    1-7- هسته اوليه 
    2-7- مرحلة اول توسعه 
    3-7- مرحله دوم توسعه 
    4-7- مرحلة سوم توسعه 
    8 ـ كاربري فضاهاي موجود روستا 
    1-8- كاربري مسكوني
    2-8- كاربري تجاري 
    3-8- كاربري آموزشي 
    4-8- كاربري بهداشتي ـ درماني
    5-8- كاربري مذهبي ـ فرهنگي
    6-8- كاربري تاريخي 
    7-8- كاربري تأسيسات وتجهيزات 
    8-8- كاربري فضاي سبز 
    9-8- كاربري ورزشي 
    10-8 - كاربري معابر
    11-8- كاربري اداري
    13-8- اراضي باير
    14-8- مزارع و باغات
    9- مراكز تفرجگاهي و جاذبه هاي توريستي روستا 
    10- مالكيت اراضي 
    11- كيفيت ابنيه 
    12- شبكه هاي ارتباطي
    الف ) راه بين شهري 
    ب ) معبر درجه يك
    ج ) معبر درجه دو 
    د ) معابر درجه سه ( دسترسي )
    13- شناخت و تعيين محدوده محلات و مراكز محله
    14- تأسيسات و نحوة دفع آبهاي سطحي در روستا
    1-14- آب آشاميدني 
    2-14- برق
    4-14- فاضلاب
    5-14- خدمات بهداشتي ـ درماني 
    6-14- نحوة دفع آبهاي سطحي 
    15- مصالح ساختماني و كاربرد آنها
    16- معماري و تركيب فضاهاي مسكوني و واحدهاي همسايگي 
    1- كمبودهاي اساسي در زمينه خدمات در حوزة نفوذ روستا 
    2- پيش بيني عملكرد اقتصاد روستاي گناباد 
    3- پيش بيني جمعيت روستا
    4- بررسي مشكلات در توزيع خدمات عمومي و زير بنايي 
    5- تجزيه و تحليل شبكه ارتباطي داخل روستا 
    6- كمبودهاي خدماتي و مسكن وسرانه ها 
    7- تعيين محدوديتها وامكانات توسعه و پيش بيني جهت توسعه فيزيكي 
    8- پيشنهاد معيارها وضوابط كلي طراحي كالبدي 
    - پيشنهادات شبكه ارتباطي 
     - اهداف كلي طرح هادي 
    1ـ پيش بيني و نحوة توزيع ومحل استقرار فضاهاي خدماتي و زير بنايي در حوزه نفوذ
    2ـ تعيين نحوه كاربري اراضي روستاي گناباد در ده سال آينده
    1-2- كاربري مسكوني 
    2-2- كاربري تجاري 
    3-2- كاربري آموزشي 
    4-2- كاربري بهداشتي ـ درماني 
    5-2- كاربري مذهبي ـ فرهنگي 
    6-2- كاربري تأسيسات و تجهيزات 
    7-2- كاربري فضاي سبز
    8-2- كاربري ورزشي 
    10-2- كاربري معابر 
    11-2- كاربري اداري ‌
    3ـ ارايه طرحهاي مربوط به اصلاح تاسيسات و جمع آوري و هدايت آبهاي       سطحي 
    4ـ ارائه طرح هاي توسعه و تعريض معابر روستا 
    5ـ تعيين تكليف آثار تاريخي موجود 
    6ـ تعيين اولويت هاي اجرايي كوتاه مدت و ميان مدت 
    7ـ ضوابط و مقررات اجرايي مربوط به نحوة ‌استفاده از اراضي
    منابع و مأخذ 

 


کلمات کلیدی مرتبط:
, مقدمه , الف ـ معرفي اجمالي شهرستان , 1ـ ويژگي‌هاي طبيعي شهرستان مشهد , 2-1- ويژگي هاي انساني شهرستان مشهد , 1-2-1- سابقة تاريخي , 2-2-1- ويژگي هاي جمعيت , 3-2-1- ويژگي هاي اقتصادي شهرستان مشهد , ب ـ شناسايي منطقه (حوزة نفوذ) روستاي گناباد , 1 ـ تعيين حوزه نفوذ روست,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی روستای کندلوس نوشهر
پاورپوینت بررسی-معماری-روستای-اورازان
پاورپوینت روستای چماقستان -چمنستان- پروژه روستای -چماقستان -چمنستان
دانلود,روستای آلولک- پاورپوینت
روستای کزج
دانلود روستای ابیانه,پاورپوینت
دانلود روستا1
دانلود تحقیق در مورد روستا (word)
دانلود شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران,پاورپوینت
دانلود تحلیل روستای اسفیدان(شیروان),پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای زردبند,پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای عبدل آباد (word)
دانلود فایل اتوکد روستای زردبند(حرفه ای)/ dwg
دانلود تحقیق روستای زردبندفقط متن (word)
دانلود نقشه های اتوکد روستای عبدل آباد/ dwg
دانلود نقشه های اتوکد روستا نودوزق/ dwg
دانلود تحقیق روستا عبدل آباد قزوین (word)
دانلود تحقیق روستا ابیانه (word)
دانلود روستای کیش خاله شهرستان رضوان شهر استان گیلان,پاورپوینت
روستای 1 در, آذر بایجان غربی ارومیه ,دانلود- پاورپوینت

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
كاربري ,روستای ,دانلود ,پاورپوینت ,روستا ,روستا  ,دانلود تحقیق ,حوزة نفوذ ,پاورپوینت روستای ,word دانلود ,شهرستان مشهد ,دانلود تحقیق پاورپوینت ,ت

روستاي آسياب سر

روستاي آسياب سر

 

تاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 30   قیمت: 2500 تومان   حجم فایل: 3075 kb  تعدادمشاهده  4  


 

روستاي آسياب سر
    معرفي اجمالي شهرستان بهشهر  
    بررسي موقعيت شهرستان در استان
    رودها  
    بررسي ويژگي هاي طبيعي شهرستان
    بررسي شبكه راههاي ارتباطي
    كوهها  
    معرفی روستا
    شناسایی روستا
    معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی
    بررسی ویژگی های جمعیتی روستا
    وضعيت سواد
    آب و هوای روستا
    جريان وزش بادهاي غر بي 
    جريان هواي شمال و شمال شرقي 
    پیشه و کار
    بررسی وضع فعالیت روستا
    معماری روستا
    شناخت کیفیت ابنیه روستا
    بررسی معماری و ترکیب فضاهای مسکونی و واحد های
    همسایگی در گذشته
    بررسی نحوه ساخت ساختمان ها در دوران اولیه
    بررسی مصالح ساختمانی موجود و کاربرد آنها
    نمونه ای از معماری بومی
    همراه با تصاویر و نقشه و جدول


کلمات کلیدی مرتبط:
روستاي آسياب سر , معرفي اجمالي شهرستان بهشهر , بررسي موقعيت شهرستان در استان , رودها , بررسي ويژگي هاي طبيعي شهرستان , بررسي شبكه راههاي ارتباطي , كوهها , معرفی روستا , شناسایی روستا , معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی , بررسی ویژگی های جمعیتی روستا , وضعيت ,
مقالات مرتبط در این دسته
روستاي قلندرآيش از توابع كردكوي
طرح هادی روستای فخر داوود شهرستان مشهد

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
روستا ,شهرستان ,بررسی ,بررسي ,روستاي ,معماری ,معرفی روستا ,روستاي آسياب ,شناسایی روستا ,لحاظ موقعیت ,موقعیت جغرافیایی ,لحاظ موقعیت جغرافیایی ,ش

طرح هادی روستای کلاته نو شهرستان بردسکن

طرح هادی روستای کلاته نو شهرستان بردسکن

 

تاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 148   قیمت: 9500 تومان   حجم فایل: 11 kb  تعدادمشاهده  4  


طرح هادی روستای کلاته نو شهرستان بردسکن
    مقدمه           
    فصل اول ـ شناخت و ارزيابي وضع موجود
    الف : معرفي شهرستان     
    1ـ موقعيت شهرستان         
    2ـ ويژگيهاي طبيعي شهرستان     
    2-2- منابع آب زيرزميني      
    2-3- پوشش گياهي
    3ـ ويژگيهاي انساني           
    1-3- تعداد جمعيت   
    2-3- توزيع جمعيت   
    3-3- تغييرات جمعيت          
    4-3- تراكم نسبي    
    5-3- سواد    
    4ـ ويژگيهاي اقتصادي         
    1-4- زراعت و باغداري         
    2- صنايع       
    3- خدمات     
    5- ويژگيهاي روستاي كلاته نو       
    1-5- موقعيت جغرافيايي ـ‌سياسي           
    2-5- تعيين موقعيت در نظام سطر بندي   
    6- ويژگيهاي طبيعي
    1-6- اقليم     
    2-6- زمين شناسي 
    3-6- تكتونيك
    7- محدوده اراضي كشاورزي          
    8- بررسي منابع تأمين آب آشاميدني       
    9- چگونگي شيب در بافت روستا   
    10ـ ويژگيهاي جمعيتي روستا       
    1-10- تراكم و تعداد جمعيت           
    2-10- ساختار جمعيت         
    3-10- سواد وتحصيلات        
    4-10- نرخ فعاليت و اشتغال           
    5-10- مهاجرت         
    6-10- رشد جمعيت 
    11- ويژگيهاي اقتصادي       
    1-11- كشاورزي       
    2-11- صنعت
    3-11- خدمات
    12- شناخت و بررسي علل پيدايش روستا          
    13- تاريخچه روستا  
    14- شناخت عوامل مؤثر در شكل گيري بافت كالبدي روستا      
    15- تعيين مراكز اوليه و مراكز محلات فعلي روستا          
    16- شناخت و تعيين نحوه كاربري فضاهاي موجود          
    17- شناسايي مراكز تفرجگاهي و جاذبه هاي توريسي 
    18- بررسي چگونگي مالكيت اراضي روستا         
    19- شناخت كيفيت ابنيه     
    20- بررسي شبكه هاي ارتباطي   
    21- تأسيسات عمومي روستا        
    22- بررسي معماري وتركيب فضاهاي مسكوني و واحدهاي همسايگي         
    فصل دوم ـ تجزيه وتحليل و ارائه پيشنهادات
    1- برآورد كمبودهاي اساسي حوزه نفوذ روستا   
    2- پيش بيني عملكرد اقتصادي روستا در آينده    
    3- تجزيه وتحليل و پيش بيني جمعيت روستا       
    4- بررسي مشكلات موجود در توزيع خدمات عمومي و زيربنايي در سطح روستا        
    5- بررسي شبكه هاي ارتباطي     
    6- بررسي كاربري هاي پيشنهادي          
    1-6- كاربري مسكوني        
    2-6- كاربري آموزشي         
    3-6- كاربري تجاري 
    4-6- كاربري فرهنگي مذهبي      
    5-6- كاربري اداري   
    6-6- كاربري فضاي سبز     
    7-6- كابري معابر     
    8-6- كابري ورزشي
    9-6- كاربري، حمل و نقل و انبارداري         
    10-6- كاربري صنعتي ـ كارگاهي   
    7- تعيين محدوديتها و امكانات توسعه
    ضوابط و مقررات شبكه معابر         
    فصل سوم ـ‌ارائه طرح هادي
    1- ضوابط و معيارهاي پيشنهادي                                                               
    2- پيش بيني نحوه توزيع و محل استقرار فضاهاي خدماتي و تأسيساتي حوزه نفوذ  
    3- تعيين تكليف فضاهاي تاريخي  
    4- تعيين نحوه كاربري اراضي روستاي ابراهيم آباد در ده سال آينده      
    5- تعيين اولويتهاي اجراي كوتاه مدت و ميان مدت در تمام ابعاد طراحي
    6-فضاها و مقررات اجرايي مربوط به فضاهاي مسكوني
    7- برآورد هزينه هاي اجراي معابر روستا  

    منابع و مأخذ 

 


کلمات کلیدی مرتبط:
طرح هادی روستای کلاته نو شهرستان بردسکن , مقدمه , فصل اول ـ شناخت و ارزيابي وضع موجود , الف : معرفي شهرستان , 1ـ موقعيت شهرستان , 2ـ ويژگيهاي طبيعي شهرستان , 2-2- منابع آب زيرزميني , 2-3- پوشش گياهي , 3ـ ويژگيهاي انساني , 1-3-,
مقالات مرتبط در این دسته
طرح هادی روستای برازق شهرستان سبزوار

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
كاربري ,ويژگيهاي ,بررسي ,شهرستان ,تعيين ,شناخت ,هادی روستای ,شهرستان بردسکن ,روستای کلاته ,ويژگيهاي طبيعي ,فضاهاي مسكوني ,هادی روستای کلاته

روستاي بنفش تپه (قطعه A3)

روستاي بنفش تپه (قطعه A3)

 

تاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 70   قیمت: 6000 تومان   حجم فایل: 11933 kb  تعدادمشاهده  16  


روستاي بنفش تپه (قطعه A3)
    مقدمه 
    فصل اول آشنایی مقدماتی با استان گلستان
    1- موقعیت جغرافیایی استان  
    2- عرض جغرافیایی
    3- ناهمواریها
    4- فرابار سیبری
    5- سیستم کم فشار مدیترانه ای
    6- دما  
    7- میزان بارندگی
    8- رطوبت نسبی 
    9- تبخیر و تعرق
    10- عوارض طبیعی 
    1-10- ناحیه کوهستانی
    2-10- ناحیه کوهپایه ای 
    3-10- ناحیه جلگه ای و اراضی پست 
    11- زمین شناسی
    12- حوزه آبریز
    1-12- رودخانه اترک 
    2-12- گرگانرود
    3-12- رودخانه قره سو 
    4-12- رودخانه های حوضه خلیج گرگان 
    فصل دوم   اطلاعات شهرستان حوزه نفوذ
    1- جمعیت
    2- منابع آب
    1-2- آبهای سطحی (رودخانه ها)
    3- کوهها
    4- بررسی ویژگیهای اقتصادی
    5- راههای ارتباطی
    روستای بنفش تپه
    فصل سوم   شناخت تاریخ روستا
    1- قدمت روستا
    2- وجه تسمیه روستا 
    3- بناهای تاریخی
    4- سابقه سکونت و تاریخچه رشد و تحول روستا
    5- علت پیدایش روستا
    فصل چهارم    جغرافیای طبیعی
    1- موقعیت جغرافیایی
    2- ریزشهای جوی، دما، رطوبت نسبی، یخبندان و باد
    3- توپوگرافی
    4- پوشش گیاهی
    5- اقلیم و تقسیم بندی اقلیمی
    6- منابع آب و آبهای سطحی
    7- خاک
    8- سوانح طبیعی
    فصل پنجم   جغرافیای انسانی
    1- شناخت موقعیت سیاسی- منطقه ای روستا
    2- حوزه نفوذ و نقاط نافذ روستا
    1-2- حوزه نفوذ مسکونی
    2-2- حوزه نفوذ تجاری
    3-2- حوزه نفوذ بهداشتی
    4-2- حوزه نفوذ مذهبی
    5-2- حوزه نفوذ اداری
    6-2- حوزه نفوذ آموزشی
    3- راههای دسترسی به روستا و بررسی شبکه ارتباطی داخلی روستا
    4- روستاهای همسایه 
    5- چکیده و نتیجه گیری
    فصل ششم   شناخت مسایل فرهنگی
    1- اعتقادات و مراسم مذهبی
    2- آداب و رسوم محلی و بومی و زبان و گویش
    3- فعالیتهای مردان و زنان
    4- پوشش و البسه سنتی
    5- ایل و طایفه
    6- اوقات فراغت
    فصل هفتم   شناخت مسائل اجتماعی روستا
    1- جمعیت و ساخت جمیعتی
    2- حرکات جمعیتی (زاد و ولد ، مهاجرت، مرگ و میر)
    3- امنیت روستا
    4- مدیریت روستا
    5- اقشار اجتماعی 
    6- سطح بهداشت و درمان
    7- آموزش و پرورش
    8- سوخت و انرژی
    فصل هشتم   شناخت مسایل سیاسی و اقتصادی
    1- رشته های اقتصادی در روستا
    2- مالکیت اراضی
    1-2- مالکیت اراضی دولتی
    2-2- مالکیت اراضی وقفی
    3-2- مالکیت اراضی خصوصی
    4-2- اراضی با مالکیت عمومی
    3- مالکیت مسکن
    4- درآمد خانوار
    فصل نهم   نحوه توزیع خدمات در روستا
    1- یک جامعه روستایی به چه خدماتی نیاز دارد؟
    2- بررسی خدمات مورد نیاز در روستای مورد بررسی
    فصل دهم سیمای روستا
    1- سیمای خارجی روستا
    - سیمای داخلی روستا
    3- خط آسمان
    4- مبلمان شهری
    5- مصالح
    فصل یازدهم   معماری
    1- کیفیت ابنیه روستا
    2- بررسی معماری و ترکیب فضاهای مسکونی و واحدهای همسایگی
    3- بلوک بندی
    4- برداشت
    همراه با تصاویر

 


کلمات کلیدی مرتبط:
روستاي بنفش تپه (قطعه A3) , مقدمه , فصل اول آشنایی مقدماتی با استان گلستان , 1- موقعیت جغرافیایی استان , 2- عرض جغرافیایی , 3- ناهمواریها , 4- فرابار سیبری , 5- سیستم کم فشار مدیترانه ای , 6- دما , 7- میزان بارندگی , 8- رطوبت نسبی , 9- تبخیر و تعرق , 10- عوا,
مقالات مرتبط در این دسته
روستاي فارسيان قانچي (نقشه هاي اتوكد)

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
روستا ,حوزه ,نفوذ ,اراضی ,مالکیت ,روستاي ,حوزه نفوذ ,روستاي بنفش ,مالکیت اراضی ,موقعیت جغرافیایی ,آبهای سطحی

روستای کنگ

روستای کنگ

 

تاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 40   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 5715 kb  تعدادمشاهده  1      1-1-3- مقدمه
    2-1-3- مطالعات جغرافيايي - اقليمي روستاي كنگ
    1-2-1-3-موقعيت جغرافيايي
    2 -2-1- 3- توپوگرافي كوهستاني منطقه كنگ
    3-2-1-3- آبهاي سطحي
    4-2-1-3- درجه حرارت و اقليم منطقه كنگ ‌
    5-2-1-3- جهت وزش بادها
    6-2-1-3- خاك و پوشش گياهي منطقه كنگ
    3-1-3- مطالعات اجتماعي – فرهنگي و اقتصادي روستاي كنگ
    الف- مطالعات اجتماعي و جمعيتي
    1-3-1-3- جمعيت
    2 -3-1-3- تغييرات فصلي جمعيت
    3-3-1-3- تراكم جمعيت
    4-3-1-3- بعد خانوار
    5-3-1-3- ساختار جنسي جمعيت
         6-3-1-3- ساختار سني جمعيت
    7-3-1-3- وقايع حياتي
    8-3-1-3- مهاجرت
    ب ـ اجتماعي ـ فرهنگي
    9-3-1-3-محله بندي
    10-3-1-3- طوايف روستاي كنگ
    11-3-1-3- مذهب
    12-3-1-3- سنت
    13-3-1-3- پوشش
    ج – ويژگيهاي اقتصادي
    14-3-1-3- اقتصاد
    15-3-1-3- خدمات
    16-3-1-3- نتيجه گيري و استنباط مباني عام برنامه ريزي و طراحي

    منابع

 


کلمات کلیدی مرتبط:
روستای کنگ ,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه روستا ۲ – روستای کنگ ۸۰ صفحه + عکس و نقشه های اتوکدی + ۲۲ اسلاید + رولوه
پروژه کامل روستای کنگ با نقشه های اتوکد و پاورپوینت

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
روستای ,جمعيت ,اجتماعي ,روستاي ,مطالعات ,منطقه ,مطالعات اجتماعي

پروژه کامل روستای کنگ با نقشه های اتوکد و پاورپوینت

پروژه کامل روستای کنگ با نقشه های اتوکد و پاورپوینت

 

تاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 112 صفحه ورد+ نقشه ها+ 19 اسلاید   قیمت: 4000 تومان   حجم فایل: 15518 kb  تعدادمشاهده  4      3-1-1- كليات 
    3-1-2- ويژگي هاي جغرافيايي ـ طبيعي و اقليمي كنگ 
    3-1-3- ويژگي هاي اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي كنگ 
    3-1-4- پتانسيل هاوجاذبه هاي گردشگري در كنگ
    3-2-2- ويژگي هاي بافت روستا 
    3-2-3- شناخت هسته اوليه روستا
    3-2-4- مراحل توسعه و تكوين روستا
    3-2-5- گونه شناسي كاربري ها
    3-2-6- شناخت كيفيت ابنيه
    3-2-7- مالكيت اراضي
    3-2-8- شناخت تركيب بصري مناظر و تسلسل آنها
    3-2-9- شناخت عناصر سيما
    3-2-10-شناخت ويژگي هاي سيما
    3-2-11- بررسي شبكه دسترسي
    3-2-12- بررسي هاي كالبدي در مقياس بناها و فضاها
    3-2-13- گونه شناسي مسكن
    3-2-14- تعيين محدوده داراي بافت با ارزش
    منابع
 


کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه کامل روستای کنگ ,با نقشه های اتوکد و پاورپوینت ,ليات , 3-1-2- ويژگي هاي جغرافيايي ـ طبيعي و اقليمي كنگ , 3-1-3- ويژگي هاي اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي كنگ , 3-1-4- پتانسيل هاوجاذبه هاي گردشگري در كنگ , 3-2-2- ويژگي هاي بافت روستا , 3-2-3- شناخت هسته اوليه روستا , 3-2-4- مر,

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
ويژگي ,شناخت ,روستا ,نقشه ,بافت ,اتوکد ,پروژه کامل ,کامل روستای ,اوليه روستا ,گونه شناسي ,شناخت هسته ,هسته اوليه روستا

طرح هادي روستاي دركش ( نقشه هاي اتوكد)

طرح هادي روستاي دركش ( نقشه هاي اتوكد)

 

تاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 162 fبرگ ورد + نقشه اتوکد و تصاویر   قیمت: 12000 تومان   حجم فایل: 24201 kb  تعدادمشاهده  9  


طرح هادي روستاي دركش ( نقشه هاي اتوكد)

فصل اول : طرح هادی
مقدمه .8
شهرستان بجنورد .10
موقعيت جغرافيايي 10
موقعیت ریاضی 10
ويژگي هاي اقلیمی .11
آب و هوا . 11
منابع آب 12
ويژگي هاي طبيعي .12
زمين شناسي وگسل ها .12
توپوگرافي و ناهمواري ها 14
خاك ها .15
لرزه خيزي 16
ويژگيهاي انساني 17
تعداد جمعيت .17
توزيع جمعيت 18
تغييرات جمعيت 18
تراكم نسبي . 18
سواد .19
پوشش گياهي .19
ويژگي هاي اقتصادي .21
كشاورزي 21
دامداري 22
صنايع 23
خدمات 24
شهرستان مانه و سملقان . 25
تاريخچه و پيشينه شهرستان مانه و سملقان 25
وﻳﮋگی های جغرافيايي .26
موقعیت ریاضی 26
ويژگي هاي اقلیمی .28
آب و هوا 28
دما .28
بارندگي .29
باد .30
مطالعات زمين شناسي و توپوگرافي 31
زمين شناسي .31
تكتونيك 31
چينه شناسي .31
هيدرولوژي 33
ويژگي هاي طبيعي .34
زلزله 34
سيـل .34
سرمازدگي .35
خاك 35
پوشش گياهي .35
حيات جانوري 36
منابع آب 36
كيفيت آب زير زميني 37
دشت سملقان .37
ويژگيهاي انساني 39
وجه تسميه شهرستان 39
اقوام ساكن شهرستان 40
ويژگي‌هاي جمعيتي 42
سواد .43
شاغلين 44
وضعيت اقتصادي شهرستان .45
مراكز صنعتي توليدي ، معادن و سدها .49
روستاي دركش 52
موقعيت جغرافيايي 52
تعيين محدوده اراضي كشاورزي و منابع طبيعي روستاي دركش 52
آب و هوا 53
بارندگي .53
دما .55
رطوبت نسبي 57
يخبندان .58
باد 59
طبقه بندي اقليمي 61
وضعيت خاك 61
بررسي منطقه از نظر زلزله .62
منابع آب روستاي دركش .62
رودخانه دركش .62
ويژگي هاي جمعيت 63
تعداد جمعيت و بعد خانوار 64
تركيب سني جمعيت .65
تركيب جنسي جمعيت 66
تراكم جمعيت .69
سواد و آموزش جمعيت .70
فعاليت و اشتغال جمعيت .71  
نسبت بار تكفل واقعي 72
نرخ رشد طبيعي جمعيت 72 
ويژگي هاي اقتصادی .73
كشاورزي 73
دامداري 75
صنعت .76
خدمات.77
جمع بندي وضعيت اقتصادي روستا .77
بررسی ويژگي هاي اجتماعی و فرهنگی 78
معماري و نحوه تركيب فضاهاي مسكوني روستا .78
وضعيت واحدهاي همسايگي 80
ويژگي ها و الگوهاي فرهنگي 81
ویژگی های کالبدی .81
شناخت، علل پيدايش روستا 81
مراحل توسعه روستا 83
بررسي شبكه‌هاي ارتباطي و درجه‌بندي معابر 84
دسترسي ها .85
بررسي تأسيسات آب آشاميدني ، برق ، فاضلاب 86
كاربري‌ اراضي 86
كاربري اراضي اطراف روستا.88
مالكيت اراضي 90
شناخت كيفيت ابنيه روستا .91
مسیر دسترسی روستا 92 
نتیجه گیری و ارائه پيشنهادها .92
تجزيه و تحليل و پيش‌بيني جمعيت آينده .92
پيش بيني اقتصاد روستا 93
زراعت و باغداري 93
دامداري 94
صنايع 95
خدمات 95
بررسي مشكلات موجود در توزيع خدمات عمومي 96
تجزيه و تحليل شبكه‌هاي ارتباطي 96
سرانه پيشنهادي روستا .97
تعيين محدوديت‌ها و امكانات توسعة فيزيكي .101
بررسي كمبودهاي حوزه نفوذ 101
ارائه طرح هادي 101
پيشنهاد معيارها و ضوابط كلي طراحي كالبدي روستا .101
مقررات اجرايي مربوط به نحوه استفاده از اراضي 103
ضوابط تفكيك .105
ضوابط متفرقه 105
برنامه زمان بندي اجراي طرح هادي 105
اولويت كوتاه مدت .105
اولويت ميان مدت 106
برآورد هزينه اجراي طرح .107
شناسايي حوزه نفوذ روستاي دركش 108
حوزه نفوذ خدماتي روستاي دركش .109
حوزه خدمات بهداشتي – درماني .110
حوزه نفوذ خدمات تجاري و بازرگاني 110
حوزه نفوذ خدمات اداري .110
حوزه نفوذ خدمات معين 110
فصل دوم : طرح گردشگري
مقدمه گردشگري روستاي دركش .112
مطالعات گردشگري روستاي دركش .113
مطالعه پتانسيل ها و جاذبه هاي تاريخي- معماري 113
مطالعه پتانسيل ها و جاذبه هاي فرهنگي- مذهبي 114
مطالعه پتانسيل ها و جاذبه هاي طبيعي 114
بررسي نحوه اداره و مديريت جاذبه ها 114
بررسي وضعيت تسهيلات و خدمات در جاذبه ها .115
بررسي محدوديت هاي گردشگري 117
بررسي قابليت هاي گردشگري .118
بررسي تنگناهاي گردشگري 119
بررسي تأسيسات حمل ونقل گردشگران .
بررسي وضعيت اطلاع رساني .
صنايع دستي منطقه و اطراف
امكان خريد در جاذبه ها .
بررسي وضعيت امنيت .
امنيت در تسهيلات و خدمات گردشگري
نيروي انساني شاغل در اقامتگاه ها و مراكز پذيرايي .
نيروي انساني شاغل در جاذبه ها .123
بررسي حوزه نفوذ جذب گردشگران
تحلیل و نتیجه گیری
تحلیل نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها .
پيش بيني طرح ها و پروژه هاي عملياتي توسعه گردشگري
پروژه هاي بهسازي و تجهيز
پروژه هاي تربيتي و آموزشي


کلمات کلیدی مرتبط:
طرح هادي روستاي دركش ( نقشه هاي اتوكد) , ,فصل اول : طرح هادی ,مقدمه .8 ,شهرستان بجنورد .10 ,موقعيت جغرافيايي 10 ,موقعیت ریاضی 10 ,ويژگي هاي اقلیمی .11 ,آب و هوا . 11 ,منابع آب 12 ,ويژگي هاي طبيعي .12 ,زمين شناسي وگسل ها .12 ,توپوگرافي و ناهمواري ها 14 ,خاك ها .15 ,لرزه خيزي 16 ,ويژگيهاي انساني 17 ,ت,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی روستای کندلوس نوشهر
پاورپوینت بررسی-معماری-روستای-اورازان
پاورپوینت روستای چماقستان -چمنستان- پروژه روستای -چماقستان -چمنستان
دانلود,روستای آلولک- پاورپوینت
روستای کزج
دانلود روستای ابیانه,پاورپوینت
دانلود روستا1
دانلود تحقیق در مورد روستا (word)
دانلود شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران,پاورپوینت
دانلود تحلیل روستای اسفیدان(شیروان),پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای زردبند,پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای عبدل آباد (word)
دانلود فایل اتوکد روستای زردبند(حرفه ای)/ dwg
دانلود تحقیق روستای زردبندفقط متن (word)
دانلود نقشه های اتوکد روستای عبدل آباد/ dwg
دانلود نقشه های اتوکد روستا نودوزق/ dwg
دانلود تحقیق روستا عبدل آباد قزوین (word)
دانلود تحقیق روستا ابیانه (word)
دانلود روستای کیش خاله شهرستان رضوان شهر استان گیلان,پاورپوینت
روستای 1 در, آذر بایجان غربی ارومیه ,دانلود- پاورپوینت

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
دانلود ,روستای ,روستا ,بررسي ,دركش ,جمعيت ,روستاي دركش ,حوزه نفوذ ,دانلود تحقیق ,word دانلود ,پاورپوینت روستای ,دانلود تحقیق روستا ,تحقیق پاورپوی

روستاي خيج سمنان

روستاي خيج سمنان

 

تاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 30   قیمت: 2000 تومان   حجم فایل: 3250 kb  تعدادمشاهده  4  


روستاي خيج سمنان 
تاريخچه شهر سمنان
مراکز تاريخي و باستاني
برج چهل دختران
دروازه ارگ سمنان
ارگ علاء
دارالحکومه سمنان
مناره سلجوقيان سمنان
مقبره پيرنجم الدين
آرامگاه شيخ علاء الدوله سمنانی
آرامگاه حکيم الهي
مقبره درويش محمد
قلعه های سارو
قلعه کوشمغان
قلعه لاسگرد
قلعه پاچنار
حمام ناسار
حمام پهنه و گرمابه حضرت
کاروانسرای شاه عباسی سمنان
کاروانسراي شاه سليمانی آهوان
جاذبه هاي طبيعي
چشمه های آب مراد آب قولنج آبگرم وآبسرد
چشمه معدني تلخاب
چشمه آب معدني شورآب
چشمه معدني نمک دره
چشمه امامزاده محمدزيد
چشمه امامزاده عبدالله(ع)
مسجد سلطانی
مسجد جامع سمنان
تاريخچه شهر سمنان
مراکز تاريخي و باستاني
برج چهل دختران
دروازه ارگ سمنان
ارگ علاء
دارالحکومه سمنان
مناره سلجوقيان سمنان
آرامگاه شيخ علاء الدوله سمنانی
مقبره پيرنجم الدين
آرامگاه حکيم الهي
مقبره درويش محمد
قلعه های سارو
قلعه کوشمغان
قلعه لاسگرد
قلعه پاچنار
حمام پهنه و گرمابه حضرت
حمام ناسار
کاروانسرای شاه عباسی سمنان
کاروانسرای شاه عباسی لاسگرد
کاروانسراي شاه سليمانی آهوان
جاذبه هاي طبيعي
 چشمه معدني تلخاب
چشمه آب معدني شورآب
چشمه معدني نمک دره
چشمه امامزاده محمدزيد
چشمه امامزاده عبدالله(ع)
اماکن زيارتي و مذهبي
مسجد سلطانی
مسجد جامع سمنان
صنایع دستی
قالیبافی
گلیم بافی 
نمد مالی
چاپ قلمکار
سفالگری و سرامیک 
دستباف ها
بناهای یادبود تاریخی  
مراکز تاریخی و باستانی
برج کاشانه بسطام
آرامگاه بایزید بسطامی
آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی
آرامگاه شیخ حسن جوری
آرامگاه ابن یمین فرومدی
قلعه میامی
قلعه پارتها
کاروانسری میان دشت
جاذبه‌های طبیعی
رودخانه تاش یا شاهرود
منطقه حفاظت شده خوارتوران
منطقه حفاظت شده خوش ییلاق
مسجد جامع بسطام
به نام معمار هستي
معرفي روستاي خيج
خيج
همراه با تصاویر

 


کلمات کلیدی مرتبط:
روستاي خيج سمنان ,تاريخچه شهر سمنان ,مراکز تاريخي و باستاني ,برج چهل دختران ,دروازه ارگ سمنان ,ارگ علاء ,دارالحکومه سمنان ,مناره سلجوقيان سمنان ,مقبره پيرنجم الدين ,آرامگاه شيخ علاء الدوله سمنانی ,آرامگاه حکيم الهي ,مقبره درويش محمد ,قلعه های سارو ,قلعه کوشمغان ,قلعه لاسگرد ,قلعه پاچنار ,حمام ناسار,

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
سمنان ,قلعه ,چشمه ,آرامگاه ,علاء ,مقبره ,چشمه امامزاده ,محمد قلعه ,سارو قلعه ,درويش محمد ,الهي مقبره ,پيرنجم الدين آرامگاه ,علاء الدوله سمنانی ,ا

گزارش کار اسکلت بتنی معماری

گزارش کار اسکلت بتنی معماری

 

تاریخ ایجاد 04/10/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 104 برگ ورد   قیمت: 9800 تومان     تعدادمشاهده  2  


گزارش کار اسکلت بتنی معماری
فهرست مطالب
عنوان                              صفحه
 
آشنایی با مکان کارآموزی                                       7
گزارش مربوط به خاکبرداری                                       8
گزارش مربوط به بتن مگر                                         10
گزارش مربوط به قالب بندی                                      12
گزارش مربوط به آرماتوربندی پی                                 14
گزارش مربوط به بتن ریزی                                        16
گزارش مربوط به کارگذاشتن آرماتورهادر داخل قالب                 19  
گزارش مربوط به آرماتوربندی ستون                               20
گزارش مربوط به قالب بندی ستون                                 23
گزارش مربوط به بتن ریزی ستون                                   26
گزارش مربوت به قالب برداری ستون                               28
گزارش مربوط به قالب بندی تیرهای اصلی                          29
تیرها                                                         31
گزارش مربوط به اجرای سقفهای تیرچه  بلوک                       37
آرماتور بندی سقف                                              45
تکمیل قالب بندی                                               46
آماده سازی سقف برای بتن ریزی                                   47
بتن ریزی سقف                                                   48
بازکردن قالبها و جمع آوری تکیه گاههای موقت                     50 
گزارش مربوط به شیب بندی                                       51
مقدمه بخش حملو نقل و ماشین آلات                                  54
کامیون و تریلر                                                56
گزارشات پیشرفت کارآموزی                                       71
فرم پایان دوره کاراموزی                                       91
فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی                                    


کلمات کلیدی مرتبط:
گزارش کار اسکلت بتنی معماری ,فهرست مطالب ,عنوان صفحه , ,آشنایی با مکان کارآموزی 7 ,گزارش مربوط به خاکبرداری 8 ,گزارش مربوط به بتن مگر 10 ,گزارش مربوط به قا,
مقالات مرتبط در این دسته
گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی
دانلود گزارش کارآموزی معماری/word
دانلود تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع)/dwg
دانلود تحقیق معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان/word
دانلود,کارآموزی کامل ,ساختمان مسکونی-word
دانلود,کارآموزی معماری, ساختمان مسکونی-word
دانلود, کارورزی ساختمان ,مسکونی بتنی-word
دانلود,گزارش کار آموزی ,اسکلت بتنی سقف ,تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی-word
دانلود,گزارش کار آموزی معماری, ساختمان مسکونی بتنی-word
دانلود کارآموزی معماری
دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین
مجموعه پروژه ها و گزارشات کارآموزی رشته های عمران و ساختمان
گزارش کارآموزی نازک کاری و تأسیسات
دانلود پروژه کارآموزی اجرای ساختمان فولادی
دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان
دانلود گزارش كارآموزي کارهای عمومی ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی طراحي داخل رستوران شرکت عمران عرصه مهر
دانلود گزارش کارآموزی معماری، در شهرداری
دانلود گزارش کارآموزی معماری، ساختمان بتنی
دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
گزارش ,دانلود ,کارآموزی ,مربوط ,معماری ,ساختمان ,گزارش مربوط ,دانلود گزارش ,گزارش کارآموزی ,word دانلود ,اسکلت بتنی ,دانلود گزارش کارآموزی ,گزارش

دانلود گزارش کار آموزی معماری، گزارش طراحی پلان

دانلود گزارش کار آموزی معماری، گزارش طراحی پلان

 

تاریخ ایجاد 17/07/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 21   قیمت: 1500 تومان   حجم فایل: 23 kb  تعدادمشاهده  1  


کار پروژه کار ورزي شامل يک پلان ويلايي به مساحت کل 450×500 متري مي باشد که اين مساحت مقدار و يا راه رسيد آن است بناي مفيد اين ساختمان 385 متر مي باشسد که در وسط محوطه قرار گرفته است و شامل يک طبقه مي باشد که داراي 14 اتاق خواب که يک اتاق خواب آن اختصاص به اتاق خواب مهمان بوده و يک قسمت ديگر ساختمان ، قسمت پذيرايي ، آشپزخانه و ناهار خوري مي باشد و داراي در ورودي در ادل براي ورودي ماشين و در  ورود دوم براي ورودي افراد مي باشد .
در جلسه دوم کارورزي معلم شروع به دادن زمين هاي آزاد و محدودي کرد که اين زمين ها داراي ابعاد خاصي است و شرايط خاصي بودند يکي از اين زمين که داراي بناي مفيد 150 متر بوده که براي ترسيم ما از دو طرف شمال و غرب داراي محدوديت بوديم در اين زمين بايد يک واحد که داراي سه خواب بوده و سرويس بهداشتي و آشپزخانه پذيرايي بود را طراحي مي کرديم . براي طراحي بايد تمام ميزها را در طراحي در نظر مي گرفتيم در اتاق خواب اول يک سرويس قرار دهيم براي طراحي آشپزخانه بايد در نظر داشته باشيم که اين جزء از خانه بايد نزديک به فضاي ناهار خوري و ورودي اتاق خواب باشد و سرويس بهداشتي بايد به گونه اي باشد که به ورودي نزديک و ديد در فضاي پذيرايي و نشيمن نباشد بعد از در نظر گرفتن اين کار بايد در نظر داشته باشيم براي بخش هايي که از ورودي کافي برخردار نيستند از نور گير استفاده کنيم .
در اين سه شنبه شروع به کشيدن خطهاي عمودي ، افقي ، مورب ، دايره و اشکال هندسي مختلف بدون تحاو گونيا ترسيم کنيم و بعد از آن با ترکيب اشکال هندسي از آن يک طرح در مي آورديم در مرحله اول شروع به کشيدن خطهاي افقي کرديم در اول کار بدليل نکشيدن با دست و دور بودن از کار کردن خطوط به صورت ساف و يکدست رسم نمي شود پس از ترسيم چند خط به موازات هم خطوط ساف و تقريباً با فاصله معين ترسيم مي شد پس از ترسيم خط افقط نوبت ترسيم خطوط عمودي بود که مشکل تر از خطوط افقي بود ولي پس از گذشت اندک زمان ، خط هاي ساف و با فاصله هاي معين رسم مي شود و پس از آن شروع به کشيدن خطوط مورب کرديم تا تقريباً بتوانيم زاويه ها رو تنفين داده و با دست ترسيم کنيم پس از کشيدن اين خطوط شروع به کشيدن و ترکيب کردن اشکال هندسي مختلف با دست کرديم با ترسيم شکل هاي دايره شکستند . مثلث و ترکيب آن از داخل آن شکل هاي چند ضلعي شکسته اي را در مي آورديم براي طراحي ساختمان هاي ويلايي که داراي محدوديت نبوده و بهترين اين اشکال را به عنوان طرح ويلايي خود براي کار آخر مناسب کرديم .
پس از اين نوبت ترسيم پلان مبلهان بايد از داخل آن اشکال مخلوط هندسي يک شکل شکست دار را انتخاب مي کرديم اين پلان که در مساحت 450×500 متري مي باشد که اين مساحت با آن مي باشد که اين مبادا داراي دو ،در ، ورودي ساختمان ، پلان داراي مساحت و بناي مفيد 285 متر مي باشد که در قسمت ورودي آن در اول قرار دارد که در داخل ساختمان رو به رو در ورودي آشپزخانه قرار دارد که به ابعاد 4×6 مي باشد که يک پنجره 2 متري آن را تامين مي کند و در کنار آشپزخانه سمت راست که وارد يک راه رو مي شويم و بعد رو به رو سرويس و حمام قرار دارد و در سمت راست و چپ آن 4 اتاق قرار دارد که براي هر اتاق خواب يک پنجره به ابعاد 4×5 بوده و داراي يک کمر است و در کنار در ورودي يک سرويس بهداشتي قرار دارد که در پله يک ما رو به طرف پذيرايي و نهار خوري مي برد که براي تامين پذيرايي و نهار خوري از نور مناسب قرار داشته باشد از 3 پنجره استفاده شده است که در پلان مبلمان آن رو چيده و فضاي مختلف رو به وسيله مبلمان نشان داده و در پلان مبلمان اين پلان داراي خط اندازه گذاري خارجي در 3 خط مي باشد که خط اول شامل مساحت ديوارها – خط دوم براي اندازه گذاري در و پنجره خط سوم براي اندازه گذاري کل بوده است در پلان اندازه گذاري به غير از اندازه گذاري خارجي داراي دو خط اندازه گذاري داخل مي باشد و تيب بندي در و پنجره و آبرو در اين پلان مشخص شده است اين پلان داراي زير نويس و اندازه گذاري مي باشد اتاق خواب ارتفاع کل آن 5 متري مي باشد و ارتفاع ديگر قسمت هاي ساختمان 4 متريمتن گزارش تنها مناسب برای ارائه به استاد می باشد(گزارش روزانه) و مستندات و طراحی های  در آن گنجانده نشده است.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 21
 


کلمات کلیدی مرتبط:
=دانلود+گزارش+کارآموزی+گزارش+کارآموزی+رشته+ ,معماری+خرید+گزارش+کارآموزی+طراحی+ساختمان+ ,دانلود+کارآموزی+رشته+معماری+کارآموزی+معماری+ ,پلان+ساختمانی+خرید+کارآموزی+طراحی+پلان+پروژه+کارآموزی ,+رشته+معماری+خرید+پروژه+کارآموزی+معماری+دانلود+پروژه ,+کارآموزی,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود کارآموزی معماری
دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین
دانلود پروژه کارآموزی اجرای ساختمان فولادی
دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری ،منظرسازی و طراحی فضای سبز
گزارش کارآموزی رشته نقشه کشی و معماری، طراحي داخل رستوران
کارآموزی ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد (گونه گوني ها در ساختمان سازي)

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
کارآموزی ,پلان ,گزارش ,داراي ,ورودي ,دانلود ,اندازه گذاري ,اتاق خواب ,گزارش کارآموزی ,دانلود گزارش ,قرار دارد ,دانلود گزارش کارآموزی ,کارآموزی

دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری ،منظرسازی و طراحی فضای سبز

دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری ،منظرسازی و طراحی فضای سبز

 

تاریخ ایجاد 17/07/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 36   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 7121 kb  تعدادمشاهده  2  


•    قسمتی ازمتن:
 شهر يك اثر هنري بزرگ است كه آفرينندگاني به وسعت خود و به تعداد جمعيتش دارد «هدف غايي يك شهر ايجاد محيطي خلاق و پرورنده براي مردمي است كه در آن زندگي مي كنند» چنين محيطي با گوناگوني بسيار، آزادي انتخاب به افراد مي دهد و زمينه خلاقيت را فراهم مي آورد، فضاي شهر حداكثر ارتباط را با مردم و زيستگاه پيرامونشان برقرار مي سازد و تنها يك وسيله براي در اختيار گذاردن تمام اين ها دردست دارد: امكانات مناسب شهري .
 در فضاي ميان ساختمانها و بناها، عناصر مكملي نياز است تا زندگي شهري را سامان بخشد، تجهيزاتي كه همچون اثاث يك خانه، امكان زندگي را در فضاي محصور ميان سنگ و بتن و شيشه فراهم آورد. اين اجزاء، جريان حركت، سكون، تفريح و اضطراب را در شهر تنظيم مي كنند و به آن روح مي بخشند. اثاثه، تجهيزات يا مبلمان شهري، خياباني يا فضاي باز اصطلاحات رايج اين تسهيلات و امكانات هستند. اين تسهيلات در انگلستان بيشتر به «مبلمان خياباني» و در امريكا به «مبلمان همگاني» با «مبلمان فضاي باز» معروف هستند. « اثاثه، جمع اثاث به معناي وسايل و لوازم زندگي است. تجهيزات، جمع تجهيز، در مفهوم آراستن و بسيج كردن و بيشتر به وسايل و ساز و برگ نظامي اطلاق مي شود. مبلمان واژه فرانسوي به معناي مجموعه اثاثه و دكوراسيون يك محل است.»
 رايج ترين تركيب فوق «مبلمان شهري» است كه مي تواند دربردارنده مفاهيم ضمني نيز باشد. دامنه مفهومي و كاربردي اين واژه بسيار گسترده است. مبلمان شهري به مجموعه وسيعي از وسايل، اشياء، دستگاهها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصري گفته مي شود كه چون در شهر و خيابان و در كل در فضاي باز نصب شده اند و استفاده عمومي دارند، به اين اصطلاح معروف شده اند

فهرست مطالب:
فصل اول : مشخصات شرکت
معرفی شرکت  
پروژه های مشاور   
کارفرمایان و پیمانکاران طرح های مورد مطالعه  
اعضای شرکت  
موقعیت کارآموز در شرکت  

فصل دوم : پروژه های نمونه تحت مطالعه کارآموز
ضرورت توجه به منظرسازی خیابان های شهری (مبانی نظری و تئوری)  
معرفی کلی سایت پروژه تحت مطالعه کارآموز  
طراحی معماری ارائه شده برای جداره خیابان استقلال (ورودی زیرگذر شرقی)  
طراحی جداره در تهران  
طراحی جداره داخلی زیرگذر شرقی و غربی  
طراحی سردرب نمایشگاه گل و گیاه  
موقعیت کلی قرارگیری نمایشگاه 
سردرب نمایشگاه گل و گیاه  

فصل سوم : آزمون آموخته و نتایج
منظرسازی جداره خیابان استقلال    
طراحی جداره داخلی زیرگذر شرقی و غربی آزادراه شهید زین الدین    
طراحی سردرب نمایشگاه تخصصی گل و گیاه تهران  


این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 36
 


کلمات کلیدی مرتبط:
=دانلود+گزارش+کارآموزی+گزارش+کارآموزی+ ,رشته+معماری+خرید+گزارش+کارآموزی+طراحی+فضای ,+سبز+دانلود+کارآموزی+رشته+معماری+کارآموزی+ ,معماری+خرید+کارآموزی+طراحی+فضای+سبز+پروژه ,+کارآموزی+رشته+معماری+خرید+پروژه+کارآموزی ,+معماری+دانلود+پروژه+کارآموزی+طراحی+فض,

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
طراحی ,کارآموزی ,معماری ,فضاي ,پروژه ,دانلود ,رشته معماری ,کارآموزی رشته ,گزارش کارآموزی ,طراحی فضای ,سردرب نمایشگاه ,دانلود گزارش کارآموزی ,طر

گزارش کاراموزی دفتر فنی مهندسی جاوید سازه معماری

گزارش کاراموزی دفتر فنی مهندسی جاوید سازه معماری

 

تاریخ ایجاد 21/07/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 22   قیمت: 2200 تومان   حجم فایل: 28 kb  تعدادمشاهده  6  


گزارش کاراموزی دفتر فنی مهندسی جاوید سازه معماری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
 زمان شروع و پایان دوره
 
پس از اطلاع دانشكده شریعتی از محل كارآموزی اینجانب در تاریخ ------- شروع به فعالیت نمودم و تا تاریخ -------به مدت 30 روز از ساعت 8 صبح لغایت 4 بعد از ظهر در مجموع به مدت 240 ساعت در آن محل به كارآموزی و فرا گرفتن اطلاعات و تجربیات مفید جدید مشغول بودم.
 
لازم به ذكر است كه در ایام تعطیل رسمی و جمعه‌ها با كسب اجازه از مهندس جاوید در محل كارآموزی خود حضور نداشتم. و با گذراندن چند روز اضافه به جبران روزهای كه تعطیل رسمی و جمعه بود پرداختم.
 
لازم به ذكر است اینجانب حتی پس از گذراندن 240 ساعت كارآموزی با كسب اجازه از مهندس جاوید چند روز دیگر در آنجا برای فراگیری بیشتر كار حضور داشتم.
 
 
گزارش فعالیت‌های انجام شده
 
در تاریخی ------------در اولین روز كارآموزی با مراجعه دفتر فنی مهندس جاوید سازه محلی كه در آنجا باید فعالیت‌های دوره كارآموزی خود را به انجام می‌رساندم حضور یافتم. در اولین روز كارآموزی به دلیل آشنا نبودن با افراد و محیط كار مشغول به آشنایی با مسئولان و كاركنان دفتر مهندس شدم.
 
در تاریخ ------------در دومین روز كارآموزی پس از مراجعه به دفتر فنی سعی به آموختن روابط بین كاركنان با مراجعین و نوع آمد و شد مهندسین و پیمانكاران پرداختم. در آن روز چند پیمانكار و یك صاحب زمین كه برای ساخت آپارتمان زمین یك طبقه خود را در اختیار مهندس جاوید قرار داده بود به صحبت‌های آنها پیرامون ساخت و ساز توجه كردم.
 
در تاریخ ----------در سومین روز كار آموزی پس از مراجعه به دفتر فنی به دلیل آشنا نبودم كامل و صحیح با مهندس جاوید و دیگر كاركنان به مانند روزهای قبل بیشتر سعی كردم تا با روابط بین مهندس و كاركنان و مراجعین و صحبت با یكی از همكاران مهندس جاوید به پیرامون درس معماری در دانشكده خود در اصفهان و نوع آموزش درس‌ها و سطح آموزش صحبت كردیم.
 
در تاریخ ------------در چهارمین روز كارآموزی خود با حضور دفتر مهندسی پس از گذشتن چند ساعت از روز كه من مشغول صحبت با همكار مهندس جاوید در مورد دفتر مهندس كه در آن مشغول كارآموزی بودم یكی از پیمانكاران با مراجعه به دفتر فنی مهندس جاوید خواستار تغییر طراحی نقشه‌ای كه مهندس جاوید ترسیم كرده بود نمود و دلیل خود را زیبا نمودم طرح از نظر مالك زمین عنوان نمود و من نیز با كسب اجازه از مهندس جاوید با نظرات بر نحوه ارائه طرح جدید و رفع اشكال در آن نقشه توسط مهندس جاوید چند نكته در مورد طرح و بهتر نمودن طرح آموختم.


کلمات کلیدی مرتبط:
گزارش کاراموزی دفتر فنی مهندسی جاوید سازه معماری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش , زمان شروع و پایان دوره , ,پس از اطلاع دانشكده شریعتی از محل كارآموزی اینجانب در تاریخ 7/5/85 شروع به فعالیت نمودم و تا تاریخ 12/6/85 به مدت 30 روز از ساعت 8 صبح لغایت 4 بعد از ظهر در مجموع به مدت 240 ساعت در آن محل به كارآ,
مقالات مرتبط در این دسته
گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی
دانلود گزارش کارآموزی معماری/word
دانلود تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع)/dwg
دانلود تحقیق معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان/word
دانلود,کارآموزی کامل ,ساختمان مسکونی-word
دانلود,کارآموزی معماری, ساختمان مسکونی-word
دانلود, کارورزی ساختمان ,مسکونی بتنی-word
دانلود,گزارش کار آموزی ,اسکلت بتنی سقف ,تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی-word
دانلود,گزارش کار آموزی معماری, ساختمان مسکونی بتنی-word
دانلود کارآموزی معماری
دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین
مجموعه پروژه ها و گزارشات کارآموزی رشته های عمران و ساختمان
گزارش کارآموزی نازک کاری و تأسیسات
دانلود پروژه کارآموزی اجرای ساختمان فولادی
دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان
دانلود گزارش كارآموزي کارهای عمومی ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی طراحي داخل رستوران شرکت عمران عرصه مهر
دانلود گزارش کارآموزی معماری، در شهرداری
دانلود گزارش کارآموزی معماری، ساختمان بتنی
دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
دانلود ,گزارش ,جاوید ,کارآموزی ,مهندس ,معماری ,مهندس جاوید ,دانلود گزارش ,گزارش کارآموزی ,word دانلود ,جاوید سازه ,دانلود گزارش کارآموزی ,گزارش ک

دانلود گزارش کارآموزی در مسکن مهر. نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی

دانلود گزارش کارآموزی در مسکن مهر. نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی

 

تاریخ ایجاد 29/08/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 56   قیمت: 13500 تومان     تعدادمشاهده  2  


بخشی از مقدمه:*
    اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته
    های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.
    بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در
    اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان
    منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت
    کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا
    که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران
    ناپذیری در بر خواهد داشت.
 
    *فهرست مطالب:*
    *فصل اول*
    مقدمه
    شرح: مدیریت کارهای ساختمانی
    *فصل دوم*
    محل احداث پروژه
    انواع نقشه های ساختمانی
    روش های اجراء
    روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی
    ساختمانهای اسکلت فلزی
    اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی
    ستون
    دسته های اتصال
    چگونگی اتصال تیر به ستون
    نکاتی در مورد ساخت تیرها
    وصل تیرهای سراسری
    وصل نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر
    تیرچه
    پروفیل های اتصال و میل مهار
    بادبند
    پله
    سقف تیرچه بلوک
    *فصل سوم*
    مزایای و معایب ساختمان فلزی
    مراحل کامل اجرای یک پروژه ساختمانی
    نکات اجرایی در اجرای ساختمان
 


کلمات کلیدی مرتبط:
بخشی از مقدمه:* , اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته , های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است. , بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در , اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان , منتهی خواهد شد,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری؛ در دفتر فنی اورچ

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
ساختمان ,ساختمانی ,اجرای ,فلزی ,مسائل ,تعمیر ,اسکلت فلزی ,دانلود گزارش ,تعمیر ساختمان ,خواهد داشت ,گزارش کارآموزی ,دانلود گزارش کارآموزی ,مسائل

دانلود گزارش کارآموزی معماری، ساختمان بتنی

دانلود گزارش کارآموزی معماری، ساختمان بتنی

 

تاریخ ایجاد 10/09/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 59   قیمت: 4300 تومان     تعدادمشاهده  2  


*بخشی از متن:*
 
    پروژه مورد نظر يك كارگاه ساختماني به آدرس ... مي‌باشد. ساختمان اين
    پروژه از نوع بتن مسلح ( بتن آرمه ) بوده و اسكلت آن از نوع قاب خمشي+
    ديوار برشي بتني+ تيرچه بلوك و دال بتني مي‌باشد. مساحت اين پروژه
    115متر در4 طبقه مسكوني و 1طبقه پاركينگ و انباري مي‌باشد. لازم به ذكر
    است كه سازنده به‌ درخواست خود نوع بتني را انتخاب نموده است.
 
    نكته اينكه سازه بتني فضاي قابله ملاحظه‌ايي را اشغال مي‌كند و زمان
    بيشتري هدر مي‌رود، وليكن با توجه به اين مسائل هزينه كمتري دارد...
 
 
    *فهرست مطالب:*
 
    *فصل(اول):*
 
    1-    آشنايي كلي با مكان كارآموزي
 
    2-    مشخصات كلي پروژه
 
    3-    آزمايش مكانيك خاك
 
    *فصل(دوم):*
 
    اجراي ستون‌ها
 
    1-      آرماتوربندي
 
    2-      طول ونمونه ميلگردها
 
    3-       خاموت‌ها
 
    4-       سنجاق‌ها
 
    5-       وصله‌كردن و اورلب
 
    6-       قالب‌بندي وspacerها
 
    7-       طرح اختلاط و بتن‌ريزي و ويبره‌كردن
 
    8-       جداسازي قالب‌ها ونگهداري ستون‌ها
 
    *فصل(سوم):*
 
    اجراي ديوار برشي
 
    1-        ميلگردهاي انتظار- اتصال ميلگردها
 
    2-        ستون‌ها- رامكابندي – ريسمان‌كشي
 
    3-        قالب‌بندي- چگونگي اتصال
 
    4-        نحوه شاقول‌كردن- Spacer‌ها
 
    5-        نظافت قالب‌ها- روغن مالي
 
    6-        چگونگي مهار قالب‌ها- بولت
 
    7-        نحوه ساختن بتن- طرح اختلاط- ويبره‌كردن
 
    8-        بازكردن قالب‌ها- جداسازي
 
    9-        آب‌دادن و مراقبت از سطح بتني ديوار
 
    *فصل(چهارم):*
 
    اجراي كامل سقف
 
    1-    كفراژ بندي
 
    2-    آرماتوربندي
 
    3-    تيرچه و بلوك سفالي
 
    4-    ژوئن يا كلاف عرضي
 
    5-    ميلگردهاي ممان منفي
 
    6-    ميلگردهاي حرارتي و تقويتي
 
    7-    قالب‌بندي
 
    8-    تراز سقف
 
    9-    راه پله
 
    10- نظافت و شستشو
 
    11- بتن‌ريزي و ويبره‌كردن
 
    12- صاف و ترازكردن بتن
 
    13- نمونه‌گيري و مراقبت از بتن
 
    تكميل سازه:
 
    1-    يك‌رگي كردن
 
    2-    ديوارهاي حائل
 
    3-    انباري
 
    4-    رعايت مسائل ايمني
 


کلمات کلیدی مرتبط:
*بخشی از متن:* , , پروژه مورد نظر يك كارگاه ساختماني به آدرس ... مي‌باشد. ساختمان اين , پروژه از نوع بتن مسلح ( بتن آرمه ) بوده و اسكلت آن از نوع قاب خمشي+ , ديوار برشي بتني+ تيرچه بلوك و دال بتني مي‌باشد. مساحت اين پروژه , 115متر در4 طبقه مسكوني و 1طبقه پاركينگ و انباري مي‌باشد. لازم به,
مقالات مرتبط در این دسته
گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی
دانلود گزارش کارآموزی معماری/word
دانلود تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع)/dwg
دانلود تحقیق معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان/word
دانلود,کارآموزی کامل ,ساختمان مسکونی-word
دانلود,کارآموزی معماری, ساختمان مسکونی-word
دانلود, کارورزی ساختمان ,مسکونی بتنی-word
دانلود,گزارش کار آموزی ,اسکلت بتنی سقف ,تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی-word
دانلود,گزارش کار آموزی معماری, ساختمان مسکونی بتنی-word
دانلود کارآموزی معماری
دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین
مجموعه پروژه ها و گزارشات کارآموزی رشته های عمران و ساختمان
گزارش کارآموزی نازک کاری و تأسیسات
دانلود پروژه کارآموزی اجرای ساختمان فولادی
دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان
دانلود گزارش كارآموزي کارهای عمومی ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی طراحي داخل رستوران شرکت عمران عرصه مهر
دانلود گزارش کارآموزی معماری، در شهرداری
دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز
دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری؛ در دفتر فنی اورچین

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
دانلود ,کارآموزی ,گزارش ,ساختمان ,پروژه ,        ,دانلود گزارش ,گزارش کارآموزی ,word دانلود ,کارآموزی معماری ,کارآموزی معماری، ,دانلود گزارش کار

دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز

دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز

 

تاریخ ایجاد 10/09/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 36   قیمت: 3000 تومان     تعدادمشاهده  3  


توضیحات:*
    *دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز، *در قالب
    فایل*word *و در حجم 36 صفحه.
 
    *بخشی ازمتن:*
    شهر يك اثر هنري بزرگ است كه آفرينندگاني به وسعت خود و به تعداد
    جمعيتش دارد «هدف غايي يك شهر ايجاد محيطي خلاق و پرورنده براي مردمي
    است كه در آن زندگي مي كنند» چنين محيطي با گوناگوني بسيار، آزادي
    انتخاب به افراد مي دهد و زمينه خلاقيت را فراهم مي آورد، فضاي شهر
    حداكثر ارتباط را با مردم و زيستگاه پيرامونشان برقرار مي سازد و تنها
    يك وسيله براي در اختيار گذاردن تمام اين ها دردست دارد: امكانات مناسب
    شهري. 
     در فضاي ميان ساختمانها و بناها، عناصر مكملي نياز است تا زندگي شهري
    را سامان بخشد، تجهيزاتي كه همچون اثاث يك خانه، امكان زندگي را در
    فضاي محصور ميان سنگ و بتن و شيشه فراهم آورد. اين اجزاء، جريان حركت،
    سكون، تفريح و اضطراب را در شهر تنظيم مي كنند و به آن روح مي بخشند.
    اثاثه، تجهيزات يا مبلمان شهري، خياباني يا فضاي باز اصطلاحات رايج اين
    تسهيلات و امكانات هستند. اين تسهيلات در انگلستان بيشتر به «مبلمان
    خياباني» و در امريكا به «مبلمان همگاني» با «مبلمان فضاي باز» معروف
    هستند. « اثاثه، جمع اثاث به معناي وسايل و لوازم زندگي است. تجهيزات،
    جمع تجهيز، در مفهوم آراستن و بسيج كردن و بيشتر به وسايل و ساز و برگ
    نظامي اطلاق مي شود. مبلمان واژه فرانسوي به معناي مجموعه اثاثه و
    دكوراسيون يك محل است.» 
     رايج ترين تركيب فوق «مبلمان شهري» است كه مي تواند دربردارنده مفاهيم
    ضمني نيز باشد. دامنه مفهومي و كاربردي اين واژه بسيار گسترده است.
    مبلمان شهري به مجموعه وسيعي از وسايل، اشياء، دستگاهها، نمادها، خرده
    بناها، فضاها و عناصري گفته مي شود كه چون در شهر و خيابان و در كل در
    فضاي باز نصب شده اند و استفاده عمومي دارند، به اين اصطلاح معروف شده اند
 
    *فهرست مطالب:* 
    *فصل اول *: مشخصات شرکت 
    معرفی شرکت   
    پروژه های مشاور    
    کارفرمایان و پیمانکاران طرح های مورد مطالعه   
    اعضای شرکت   
    موقعیت کارآموز در شرکت   
    *
    *فصل دوم* : پروژه های نمونه تحت مطالعه کارآموز 
    *
    ضرورت توجه به منظرسازی خیابان های شهری (مبانی نظری و تئوری)   
    معرفی کلی سایت پروژه تحت مطالعه کارآموز   
    طراحی معماری ارائه شده برای جداره خیابان استقلال (ورودی زیرگذر شرقی)   
    طراحی جداره در تهران   
    طراحی جداره داخلی زیرگذر شرقی و غربی   
    طراحی سردرب نمایشگاه گل و گیاه   
    موقعیت کلی قرارگیری نمایشگاه  
    سردرب نمایشگاه گل و گیاه   
    *
    *فصل سوم* : آزمون آموخته و نتایج 
    *
    منظرسازی جداره خیابان استقلال     
    طراحی جداره داخلی زیرگذر شرقی و غربی آزادراه شهید زین الدین     
    طراحی سردرب نمایشگاه تخصصی گل و گیاه تهران   
 


کلمات کلیدی مرتبط:
توضیحات:* , *دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز، *در قالب , فایل*word *و در حجم 36 صفحه. , , *بخشی ازمتن:* , شهر يك اثر هنري بزرگ است كه آفرينندگاني به وسعت خود و به تعداد , جمعيتش دارد «هدف غايي يك شهر ايجاد محيطي خلاق و پرورنده براي مردمي , است كه در آن زندگ,
مقالات مرتبط در این دسته
گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی
دانلود گزارش کارآموزی معماری/word
دانلود تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع)/dwg
دانلود تحقیق معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان/word
دانلود,کارآموزی کامل ,ساختمان مسکونی-word
دانلود,کارآموزی معماری, ساختمان مسکونی-word
دانلود, کارورزی ساختمان ,مسکونی بتنی-word
دانلود,گزارش کار آموزی ,اسکلت بتنی سقف ,تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی-word
دانلود,گزارش کار آموزی معماری, ساختمان مسکونی بتنی-word
دانلود کارآموزی معماری
دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین
مجموعه پروژه ها و گزارشات کارآموزی رشته های عمران و ساختمان
گزارش کارآموزی نازک کاری و تأسیسات
دانلود پروژه کارآموزی اجرای ساختمان فولادی
دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان
دانلود گزارش كارآموزي کارهای عمومی ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی طراحي داخل رستوران شرکت عمران عرصه مهر
دانلود گزارش کارآموزی معماری، در شهرداری
دانلود گزارش کارآموزی معماری، ساختمان بتنی
دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری؛ در دفتر فنی اورچین

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
دانلود ,کارآموزی ,گزارش ,طراحی ,معماری ,ساختمان ,دانلود گزارش ,گزارش کارآموزی ,word دانلود ,کارآموزی معماری، ,کارآموزی معماری ,دانلود گزارش کارآ

دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری؛ در دفتر فنی اورچین

دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری؛ در دفتر فنی اورچین

 

تاریخ ایجاد 10/09/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 26   قیمت: 1800 تومان     تعدادمشاهده  2  


*بخشی از مقدمه:*
 
    اگر كسي خوب نتواند موضوع كارآموزي را درك كند مطمئناً در آينده نيز نمي
    تواند كار خوبي داشته باشد و اين تجربه كاري باعث سازندگي و ايجاد كسب
    و كار بهتر مي شود.
 
    با توجه به رابطه نا مناسب دانشگاه و صنعت در كشور ايران و با عنايت به
    اين موضوع كه اصولاً مطروحه در دانشگاه كه شكل تئوري داشته در رابطه
    عملي اين مباحث با موضوعات به كار گرفته شده در صنعت براي دانشجويان به
    طرز روشني بيان نمي شود معمولاً دوره هاي كارآموزي فرصت مغتنمي است براي
    آشنايي دانشجويان رشته هاي مختلف با مسائل و مشكلات موجود در صنعت و
    ايجاد رابطه بين علوم تحصيل شده در دانشگاه و مسائل فني به كار گرفته
    شده است.
 
     
 
    *فهرست مطالب:*
 
    مقدمه
 
    آشنایی با مکان کارآموزی
 
    فرم گزارش هفتگی 1
 
    فرم گزارش هفتگی 2
 
    فرم گزارش هفتگی 3
 
    فرم گزارش هفتگی 4
 
    فرم گزارش هفتگی 5
 
    فرم گزارش هفتگی 6
 
    فرم گزارش هفتگی 7
 
    فرم گزارش هفتگی 8
 
    فرم گزارش هفتگی 9
 
    فرم گزارش هفتگی 10
 
    فرم گزارش هفتگی 11
 
    فرم گزارش هفتگی 12
 
    فرم گزارش هفتگی 1
 
    فرم گزارش ماهانه 1
 
    فرم گزارش ماهانه 2
 
    فرم گزارش ماهانه 3
 
    گزارش بازدید مدرس کارورزی از محل
 
    گزارش ماهیانه  سرپرست کارورز
 
    ارزیابی نهایی کارورزی
 


کلمات کلیدی مرتبط:
*بخشی از مقدمه:* , , اگر كسي خوب نتواند موضوع كارآموزي را درك كند مطمئناً در آينده نيز نمي , تواند كار خوبي داشته باشد و اين تجربه كاري باعث سازندگي و ايجاد كسب , و كار بهتر مي شود. , , با توجه به رابطه نا مناسب دانشگاه و صنعت در كشور ايران و با عنايت به , اين موضوع كه اصولاً مطروحه د,
مقالات مرتبط در این دسته
گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی
دانلود گزارش کارآموزی معماری/word
دانلود تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع)/dwg
دانلود تحقیق معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان/word
دانلود,کارآموزی کامل ,ساختمان مسکونی-word
دانلود,کارآموزی معماری, ساختمان مسکونی-word
دانلود, کارورزی ساختمان ,مسکونی بتنی-word
دانلود,گزارش کار آموزی ,اسکلت بتنی سقف ,تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی-word
دانلود,گزارش کار آموزی معماری, ساختمان مسکونی بتنی-word
دانلود کارآموزی معماری
دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین
مجموعه پروژه ها و گزارشات کارآموزی رشته های عمران و ساختمان
گزارش کارآموزی نازک کاری و تأسیسات
دانلود پروژه کارآموزی اجرای ساختمان فولادی
دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان
دانلود گزارش كارآموزي کارهای عمومی ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی طراحي داخل رستوران شرکت عمران عرصه مهر
دانلود گزارش کارآموزی معماری، در شهرداری
دانلود گزارش کارآموزی معماری، ساختمان بتنی
دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
گزارش ,دانلود ,کارآموزی ,هفتگی ,ساختمان ,معماری ,گزارش هفتگی ,دانلود گزارش ,گزارش کارآموزی ,word دانلود ,کارآموزی رشته ,دانلود گزارش کارآموزی ,گز

دانلود گزارش کارآموزی بررسی پست 230 کیلو ولت نیروگاه ارومیه

دانلود گزارش کارآموزی بررسی پست 230 کیلو ولت نیروگاه ارومیه

 

تاریخ ایجاد 10/09/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 130   قیمت: 4300 تومان     تعدادمشاهده  0  


*مقدمه:*
 
    انرژی برق به عنوان یک منبع تمیز قابل انتقال و با کاربری فراوان یکی از پایه های اصلی امروزه صنعت جهان به شمار می رود. مصرف این انرژی به علت خصوصیات و مزایای منحصر به فرد آن در تمام دنیا در حال رشد است.
    این امر منجر به تخصصی شدن صنعت برق شده و نیاز به داشتن شرکت های تخصصی جهت تأمین تجهیزات و اجراء خدمات مهندسی را به روشنی بیان می کند. این ارائه، بهانه ای است برای شناخت هر چه بیشتر این محصول حیاتی
    و عوامل دخیل در تولید آن.
 
     
 
    *فهرست مطالب:*
 
    *فصل اول:  معرفی شرکت سهامی خاص ساختمانی 
 
    تاریخچه شرکت  
 
    وظایف دفتر اجرائی  
 
    وظایف دفتر فنی و مهندسی  
 
    انتقال انرژی الکتریکی
 
    چند نقشه از پست 230 کیلو ولت نیروگاه ارومیه  
 
    انواع پست های فشار قوی  
 
    مراحل اجرای یک واحد پستی و عوامل موثر در ساخت آن  
 
    بررسی فونداسیون ها و معرفی سیستم بهینه برای آنها  
 
    آشنایی با اتاق کنترل  
 
    نگاهی به طراحی اتاق سرور استاندارد  
 
    ساختار برق شهر و برق اضطراری  
 
    ساختار شبکه کامپیوتری اتاق سرور  
 
    تولید برق در یک نیروگاه گازی  
 
    *فصل دوم :کلیاتی راجع به برق*
 
    برق در تهران  
 
    *فصل سوم: نیروگاهها*
 
    منابع انرژی نیروگاهها  
 
    انواع نیروگاههای تولید کننده برق  
 
    *فصل چهارم:نتیجه گیری*
 
    خلاصه  
 
    منابع  
 
    ضمائم
این فایل کاملا ویرایش شده و شامل فایلهای جداگانه : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت /**/word/**/در اختیار شما قرار می گیرد./*
 


کلمات کلیدی مرتبط:
*مقدمه:* , , انرژی برق به عنوان یک منبع تمیز قابل انتقال و با کاربری فراوان یکی از پایه های اصلی امروزه صنعت جهان به شمار می رود. مصرف این انرژی به علت خصوصیات و مزایای منحصر به فرد آن در تمام دنیا در حال رشد است. , این امر منجر به تخصصی شدن صنعت برق شده و نیاز به داشتن شرکت های تخصصی جهت تأمی,
مقالات مرتبط در این دسته
گزارش کار در گارگاه و امور دفتری شرکت فنی مهندسی
دانلود گزارش کارآموزی معماری/word
دانلود تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع)/dwg
دانلود تحقیق معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان/word
دانلود,کارآموزی کامل ,ساختمان مسکونی-word
دانلود,کارآموزی معماری, ساختمان مسکونی-word
دانلود, کارورزی ساختمان ,مسکونی بتنی-word
دانلود,گزارش کار آموزی ,اسکلت بتنی سقف ,تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی-word
دانلود,گزارش کار آموزی معماری, ساختمان مسکونی بتنی-word
دانلود کارآموزی معماری
دانلود گزارش کارآموزی معماری دفتر فنی اورچین
مجموعه پروژه ها و گزارشات کارآموزی رشته های عمران و ساختمان
گزارش کارآموزی نازک کاری و تأسیسات
دانلود پروژه کارآموزی اجرای ساختمان فولادی
دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان
دانلود گزارش كارآموزي کارهای عمومی ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی طراحي داخل رستوران شرکت عمران عرصه مهر
دانلود گزارش کارآموزی معماری، در شهرداری
دانلود گزارش کارآموزی معماری، ساختمان بتنی
دانلود گزارش کارآموزی معماری، منظر سازی و طراحی فضای سبز

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
دانلود ,کارآموزی ,گزارش ,ساختمان ,معماری ,word ,دانلود گزارش ,گزارش کارآموزی ,word دانلود ,کارآموزی معماری ,کارآموزی معماری، ,دانلود گزارش کارآموز

دانلود گزارش کارآموزی معماری، در شهرداری

دانلود گزارش کارآموزی معماری، در شهرداری

 

تاریخ ایجاد 11/09/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 42   قیمت: 7800 تومان   حجم فایل: 392 kb  تعدادمشاهده  3  


*بخشی از متن:*
    *معماری* یعنی خلق و ساماندهی فضاها ، فضاهایی که ممکن است هر کدام
    القا کننده حالتی خاص در مخاطب خود باشند. منتهی مسئله ای که در مورد
    درک از فضاهای معماری مهم می نماید این نکته می باشد که بیشترین درک از
    فضای معماری به وسیله چشم صورت می گیرد البته نقش سایر حواس هم در درک
    برخی از فضاها اهمیت دارد .
    معمار یک بنا ایده ای خاص را در سر می پروراند و برای اینکه بتواند این
    ایده را به تصویر بکشد نیاز به خلق فضا دارد . و این فضای اوست که
    تعیین می کند کدام دیوار از چه نوع مصالحی و به چه رنگی در کجای فضای
    او ظاهر شود . شاید خیلی از مردم به غلط این برداشت را داشته باشند
    فضای معماری را دیوار ها ، ستونها و سقفهایی که محصورش کرده اند به
    وجود آورده است . در صورتی که این برداشت نسبت به فضای معماری کاملاً
    غلط می باشد چون همانطور که در پیش درآمد ذکر شد این ماهیت فضاست که
    تعیین می کند کدامین عنصر در کجا قرار گیرد ...
 
    *فهرست کلی مطالب:*
    *فصل اول : آشنايي با محل كارآموزي*
    تاریخچه مکان کارآموزی
    *فصل دوم : ساختمانهاي اسكلت‌فلزي*
    ساختمان با استراكچر فلزي
    *فصل سوم : آزمون آموخته‌ها و نتايج*
    نكات ذكر شده
 


کلمات کلیدی مرتبط:
*بخشی از متن:* , *معماری* یعنی خلق و ساماندهی فضاها ، فضاهایی که ممکن است هر کدام , القا کننده حالتی خاص در مخاطب خود باشند. منتهی مسئله ای که در مورد , درک از فضاهای معماری مهم می نماید این نکته می باشد که بیشترین درک از , فضای معماری به وسیله چشم صورت می گیرد البته نقش سایر حواس هم در ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود گزارش کارآموزی معماری، ساختمان بتنی

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
معماری ,فضای ,کارآموزی ,*فصل ,باشند ,گیرد ,فضای معماری ,دانلود گزارش ,کارآموزی معماری، ,گزارش کارآموزی ,فضاهای معماری ,دانلود گزارش کارآموزی ,گ

متره برآورد ساختمان سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع

متره برآورد ساختمان سه طبقه مسکونی با زیر بنای 375مترمربع

 

تاریخ ایجاد 15/12/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 19 شیت نقشه و 20 شیت برآورد   قیمت: 19500 تومان   حجم فایل: 1939 kb  تعدادمشاهده  36  


 برآورد کلی :
برآورد هزینه اجرای کار بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه (رسته ساختمان) سال 1389
  
 
خلاصه فصول
فصل اول - عملیات تخریب
فصل دوم - عملیات خاکی با دست
فصل سوم - عملیات خاکی باماشین
فصل چهارم - عملیات بنایی باسنگ
فصل پنجم- (قالبندی چوبی)
فصل ششم- (قالبندی فلزی)
فصل هفتم-کارهای فولادی با میلگرد
فصل هشتم-بتن درجا
فصل نهم-کارهای فولادی سنگین
فصل دهم-سقف سبک بتنی
فصل یازدهم (آجر کاری و شفته ریزی)
فصل دوازدهم-بتن پیش ساخته وبلوک چینی
فصل شانزدهم-کارهای فولادی سبک
فصل هفدهم (کارهای آلومینیومی)
فصل هیجدهم-اندودکاری و بند کشی
فصل نوزدهم-کارهای چوبی
فصل بیستم- کاشی وسرامیک کاری
فصل بیست ویکم-فرش موزائیک
فصل بیست ودوم-کارهای سنگی با سنگ پلاک
فصل بیست وسوم-کارهای پلاستیکی
فصل بیست وچهار-برش ونصب شیشه
فصل بیست وپنجم-رنگ آمیزی
فصل بیست و شش-زیراساس واساس
فصل بیست هفتم (آسفالت)
فصل بیست وهشتم - حمل ونقل
 
جزئیات فصول :
 
فصل دوم - عملیات خاکی بادست
خاک برداری ، پی کنی ، گودبرداری درزمینهای سخت
بارگیری موادحاصله وحمل با هر نوع وسیله دستی تا 50 متر
 
فصل سوم - عملیات خاکی با ماشین
جاکبرداری از زمینهای سخت با هر وسیله مکانیکی حمل مواد حاصله تا فاصله 20 متر
بارگیری موادحاصل ازعملیات خاکی وحمل آن با کامیون تا فاصله 100متر
بارگیری موادحاصل ازعملیات خاکی وحمل آن با کامیون تا فاصله500متر
بارگیری موادحاصل ازعملیات خاکی وحمل آن با کامیون تا فاصله10 کیلو متر
 
فصل چهارم-عملیات بنایی باسنگ
سنگ چینی درکف ساختمان (بلوکاژ)با سنگ لاشه
بنایی باسنگ لا شه وملا ت ماسه سیمان 1:6 در پی
تهیه و ریختن شن طبیعی در داخل کانالها، اطراف پ یها و لول هها، کف ساختمانها، معابر محوط هها یا هر محل دیگری که لازم باشد، ب هانضمام پخش و تسطیح
 
فصل پنجم-قالب بندی چوبی
تهیه وسایل وقالب بندی با استفاده از تخته ...در پی ها وشناز ها
 
فصل هفتم -کارهای فولادی با میلگرد
تهیه وبریدن و خم کردن میلگردآجدار به قطر تا ده میلیمتر برای بتن مسلح باسیم پیچی لازم(AII)
تهیه وبریدن و خم کردن میلگردآجدار به قطر12تا18 میلیمتر برای بتن مسلح باسیم پیچی لازم(AII)
اضافه بهای مصرف میل گرد، وقتی به صورت خرپادر تیرچه های پیش ساخته سقف سبک بتنی مصرف.
تهیه، ساخت و نصب، میل مهار دنده شده (بولت) ازهر نوع میل گرد، با پیچ و مهره مربوط و کارگذاریدر محلهای لازم، قبل از بتن ریزی.
 
فصل هشتم -بتن درجا
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یاشکسته، با 150 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یاشکسته، با 250 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یاشکسته، با 300 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.
تهیه و اجرای بتن سبک با پوکهمعدنی و 150 کیلو سیمان در متر مکعب بتن.
اضافه بهابه ردیف های بتن ریزی، هرگاه ضخامت،
بتن برابر 15 سانتیمتر یا کمتر باشد.هرگاه ضخامت،
اضافه بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرم بندی انجام شده ملاک محاسبه است).
لیس های کردن و پرداخت سطوح بتنی در صورت لزوم.
اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.
 
فصل نهم -کارهای فولادی سنگین
تهیه و نصب ستون متشکل از یک یا چند تیرآهن یاناودانی یا نبشی، که وصله های اتصال و یا ورقهای تقویتی در آن به کار رفته باشد، ب هطور کامل.
تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودانی، با تمام عملیات برشکاری، جوشکاری و اتصالهای مربوط همراه با وصله های لازم برای اتصال
تهیه و نصب تیرحمال متشکل از یک تیرآهن یا ناودانی بدون وصله یا ورقهای تقویتی، همراه با جوشکاریهای لازم در محل اتصال با عضو دیگر.
تهیه، ساخت و نصب تیر حمال، متشکل از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که ورقهای اتصال ووصل ههای تقویتی در آن بد هکار رفته باشد،
تهیه و نصب باد بند که هر عضو آن از یک یا چند پروفیل (نبشی، تیرآهن، ناودانی و مانند آن) تشکیل شده باشد با تمام قطعات اتصال، برشکاری.
اضافه بها به ردی فهای تیر و تیرحمال درصورت تغییر ارتفاع جان تیرآهن به روش لانه زنبوری بدون استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان، با ورقهای
تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میل گرد و مانند آن.
تهیه و اجرای نبشی لبه پله، آبچکان و سایر مواردهمراه با بریدن، جوشکاری و ساییدن.
 
فصل دهم -سقف سبک بتنی
اجرای سقف بتنی به ضخامت 30 سانتیمتر با تیرچه وبلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح بهاستثنای می لگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.
 
فصل یازدهم -آجرکاری وشفته ریزی
آجرکاری باآجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان 1:6
دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان .1:6
دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان .1:6
آجر کاری با بلوک سفالی (آجر تیغه ای) به ضخامت . 12 تا 22 سانتیمتر و ملات ماسه سیمان
شفته ریزی با خاک محل و 150 کیلوگرم آهک
شکفته در مترمکعب شفته
نماچینی با آجر پلاک (دوغابی) با سطح مقطع تا سانتیمتر مربع باملات ماسه سیمان 1:5 ، شامل دوغا بریزی درپشت آجر.
 
فصل سیزدهم-عایقکاری رطوبتی
عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سطوح حمامها، توالتها و روی پی ها.
عایق کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای برای سایر سطوح.
عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخامت 4میلیمتر، به انضمام قشرآستر برای سطوح حمامها،توالت ها
عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخامت 4 میلیمتر، به انضمام قشرآستر برای سایر سطوح
 
فصل شانزدهم-کارهای فولادی سبک
تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهنی ازپروفیلهای تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری وساییدن لازم.
تهیه مصالح و زیرسازی سقفهای کاذب با نبشی،سپری، میل گرد و مانند آن.
تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کلاهک دودکش و مانند آن با ورق سفید گالوانیزه، لحیم کاری، پرچ و سایر کارهای لازم روی آن.
تهیه و نصب صفحات رابیتس برای سقف کاذب یا کارهای مشابه آن.
 
فصل هفدهم-کارهای آلومینیومی
تهیه ، ساخت ونصب در وپنجره آلومینیومی که درآن از میل گردآهنی استفاده شده باشد
 
فصل هیجدهم-اندود کاری وبندکشی
شمشه گیری سطوح قایم و سقفها، با ملات گچ وخاک.
اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2.5سانتیمتر،روی سطوح قایم
اندود گچ و خاک بهضخامت تا 2.5سانتیمتر،برای زیر سقفها
سفید کاری روی سطوح قایم و پرداخت آن با گچ کشته.
سفید کاری زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته.
اندود سیمانی به ضخامت حدود 3 سانتیمتر، روی . سطوح قایم، با ملات ماسه سیمان 1:
اندود سیمانی به ضخامت حدود 3 سانتیمتر، روی . سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان 1:
بند کشی نمای سنگی با سنگ پلاک و ملات ماسه سیمان 1:4 ، در صورتی که ضخامت بند 6 میلیمتر وبیشتر باشد.
 
فصل نوزدهم-کارهای چوبی
تهیه و ساخت کلاف در چوبی به ابعاد 6*3.8 سانتیمتریا مقطع معادل آن، با چوب نراد خارجی ، همراه با دو قید چوبی به ابعاد 6*3.8 یا معدل آن به طول 20 سانتیمتر برای نصب قفل.
تهیه، ساخت و جا گذاری شبکه به ابعاد داخل 7*7 سانتیمترداخل کلاف چوبی در، از چوب نراد خارجی به ضخامت 6 میلیمتر.
تهیه و نصب پوشش دو روی در، با تخته سه لایی داخلی به ضخامت 4 میلیمتر، با پرس کردن.
نصب در چوبی و یراق کوبی آن (بدون بهایی را قآلات).
تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام. دی. اف (MDF)  PVC رنگی به ضخامت 16 میلیمتر و نصب نوار محیط آن
تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلی کمدها و گنج هها با ام. دی. اف (MDF) رنگی به ضخامت 16 میلیمتر با تکی هگا ههای لازم برحسب سطوح طبقات و تقسیمات داخلی و نیز نصب نوار پی. وی. سی.
 
فصل بیستم -کاشی و سرا میک کاری
کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 5 تا 6 دسیمتر مربع.
نصب سرامیک لعابدار با سطح 2.5تا 4 دسیمتر مربع
نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 16 تا 22 دسیمتر مربع
 
فصل بیست و یکم -فرش کف با موزاییک
فرش کف با موزاییک ماشینی طرح گرانیت.
فصل بیست ودوم-کارهای سنگی با سنگ پلاک
تهیه و نصب سنگ پلاک چینی الیگودرز در سطوح افقی  به ضخامت1.5 تا 2 سانتیمتر
تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ازنا در سطوح افقی به ضخامت1.5 تا 2 سانتیمتر
تهیه و نصب سنگ گرانیت گل پنبه ای در سطوح افقی به ضخامت1.5 تا 2 سانتیمتر
اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قایم نصب شوند.
تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 10 سانتیمتر و به ضخامت 1 سانتیمتر از انواع سنگ چینی.
 
فصل بیست وسوم- کارهای پلاستیکی
تهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل تا ،U.P.V.C مساحت 75 /. متر مربع.
 
فصل بیست وچهارم-برش و نصب شیشه
تهیه و نصب شیشه 4 میلیمتری رفلکتیو (بازتابنده) رنگی.
اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، بر حسب محیط شیشه.
 
فصل بیست وپنجم-رنگ آمیزی
تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی اسکلت فلزی.
تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی کارهای فلزی به استثنای اسکلتهای فلزی.
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی در و سایر کارهای چوبی.
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی اندود گچی دیوارها و سقفها.
تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک کامل روی اندود گچی دیوارها و سقفها.
 
فصل بیست وهشتم-حمل ونقل
حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 30کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر.
حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 75کیلومتر تا فاصله150 کیلومتر.
حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 150کیلومتر تا فاصله300 کیلومتر.
حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 300کیلومتر تا فاصله450 کیلومتر.
حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر.
حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 75کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر.
حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر.
حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 300کیلومتر تا فاصله 450 کیلومتر.


کلمات کلیدی مرتبط:
متره, برآورد ,ساختمان ,سه طبقه ,مسکونی ,با زیر ,بنای, 375مترمربع , ,برآورد هزینه ,اجرای کار بر اساس , فهرست بهای واحد پایه , رشته ابنیه ,(رسته ساختمان) , ,برآورد هزینه اجرای ,کار بر اساس فهرست بهای , واحد پایه رشته ,تاً سیسات مکانیکی ,(رسته ساختمان) , ,هزینه تجهیز ,برچیدن کارگاه , , ,تعدیل,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , متره و برآورد-پاورپوینت
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,pdf
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود , رایگان جزوه درس متره و برآورد-pdf
دانلود , متره و برآورد ساختمان 2طبقه-رایگان
دانلود پروژه متره ,و برآورد, ساختمان مسکونی ۱۲۰ متری
دانلود ,پروژه متره ,و برآورد, مسکونی ۱۶۰ متری ۴ طبقه
دانلود فایل متره و برآورد ساختمان اسکلت فلزی/فرمت word
دانلود متره و برآورد حرفه ای همراه ریزمتره (نقشه اتوکد و اکسل)
پروژه متره برآورد کامل+فایل اتوکد نقشه ها+فایل اکسل
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
پروژه متره ( مجتمع مسکونی 2 طبقه )
متره ویلا
متره مدرسه 8 کلاسه
دانلود پروژه متره برآورد دبیرستان ۸ کلاسه با زیر بنای ۱۲۰۵ متر مربع

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
تهیه ,برآورد ,متره ,کارهای ,ساختمان ,سیمان ,برآورد ساختمان ,ماسه سیمان ,تهیه مصالح ,ملات ماسه ,دانلود متره ,برآورد ساختمان مسكونی ,ساختمان مسكو

پروژه متره برآورد - منزل مسکونی 220 متر

پروژه متره برآورد - منزل مسکونی 220 متر

 

تاریخ ایجاد 13/12/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 14ص - 13 پلان   قیمت: 14500 تومان   حجم فایل: 2290 kb  تعدادمشاهده  15  


پروژه متره برآورد - منزل مسکونی 220 متر


کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه ,متره ,برآورد ,- منزل ,مسکونی, 220 ,متر ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , متره و برآورد-پاورپوینت
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,pdf
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود , رایگان جزوه درس متره و برآورد-pdf
دانلود , متره و برآورد ساختمان 2طبقه-رایگان
دانلود پروژه متره ,و برآورد, ساختمان مسکونی ۱۲۰ متری
دانلود ,پروژه متره ,و برآورد, مسکونی ۱۶۰ متری ۴ طبقه
پروژه متره برآورد کامل+فایل اتوکد نقشه ها+فایل اکسل
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
پروژه متره ( مجتمع مسکونی 2 طبقه )
متره ویلا
متره مدرسه 8 کلاسه
دانلود پروژه متره برآورد دبیرستان ۸ کلاسه با زیر بنای ۱۲۰۵ متر مربع
دانلود نقشه پروژه متره و برآورد
پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی (سنندج)
دانلود پروژه درس متره و برآورد – یک واحد ویلایی سیاحتی اقامت پذیر در چابکسر استان گیلان

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
متره ,برآورد ,دانلود ,پروژه ,ساختمان ,طبقه ,پروژه متره ,برآورد ساختمان ,متره برآورد ,دانلود متره ,برآورد منزل ,برآورد ساختمان مسكونی ,ساختمان م

مجموعه ۱۵ پروژه متره و برآورد اسکلت بتنی و فلزی – از یک تا ۶ طبقه – (نقشه های اتوکدی)

مجموعه ۱۵ پروژه متره و برآورد اسکلت بتنی و فلزی – از یک تا ۶ طبقه – (نقشه های اتوکدی)

 

تاریخ ایجاد 01/11/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 15 پروژه مختلف متره و براورد   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل: 25878 kb  تعدادمشاهده  24  


مجموعه ۱۵ پروژه متره و برآورد اسکلت بتنی و فلزی – از یک تا ۶ طبقه – (نقشه های اتوکدی)

این مجموعه شامل ۱۵ پروزه مختلف متره و برآورد ( ریز متره ) ساختمان های مسکونی ۱ تا ۶ طبقه است.
متره - ریز متره - پروژه متره و برآورد

پروژه متره و براورد

در بعضی از پروژه ها یک واحد در هر طبقه و در بعضی دیگر در هر طبقه ۲ یا ۳ واحد در یک طبقه نیز وجود دارد

کلیه پروژه ها شامل نقشه های اتوکدی به همراه متره و براورد و ریز متره های کامل است.

ریزمتره و براورد اغلب پروژه ها نیز در قالب فایل word و excel می باشد.

به همراه پروزه های موجود دو فایل پاورپوینت آموزش متره و براورد نیز گنجانده شده تا شما عزیزان بهتر با روش کار این مجموعه آشنا شوید.

در بعضی از پروژه ها نقشه ها به صورت تیپ و در بعضی دیگر به صورت غیر تیپ می باشد.

نقشه های پروژه ها به صورت اتوکدی و کامل در دسترس می باشد.

نقشه بعضی از پروژه داری زیرزمین نیز می باشد.

در بین پروژه ها هم نقشه های اسکلت بتنی و هم نقشه های اسکلت فلزی وجود دارد ( پروژه متره و برآورد بتنی – پروژه متره و برآورد اسکلت فلزی )

متره و برآورد پروژه ها به صورت دقیق و کامل انجام گرفته است.

کلیه پروژه های متره و براورد مربوط به ساختمان های مسکونی می باشد.

پاورپوینت آموزشی (حل تمرین متره و برآورد) در قالب ۲۷ اسلاید و پاورپوینت آموزشی  (فایل سبک حل تمرین متره و برآورد) در قالب ۲۰ اسلاید کامل در این پکیج گنجانده شده است.


کلمات کلیدی مرتبط:
آموزش متره و برآورد, آموزش متره کردن نقشه, اسکلت بتنی, اسکلت فلزی, دانلو پروژه های معماری, دانلود پروژه متره, دانلود پروژه متره و برآورد, دانلود پروژه متره و برآورد اسکلت فلزی, دانلود پروژه متره و برآورد رایگان, دانلود پروژه متره و براورد کامل, دانلود پروژه های معماری Ppt, ریزمتره, سایت معماری, متره,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , متره و برآورد-پاورپوینت
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,pdf
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود , رایگان جزوه درس متره و برآورد-pdf
دانلود , متره و برآورد ساختمان 2طبقه-رایگان
دانلود پروژه متره ,و برآورد, ساختمان مسکونی ۱۲۰ متری
دانلود ,پروژه متره ,و برآورد, مسکونی ۱۶۰ متری ۴ طبقه
پروژه متره برآورد کامل+فایل اتوکد نقشه ها+فایل اکسل
پروژه متره ( مجتمع مسکونی 2 طبقه )
متره ویلا
متره مدرسه 8 کلاسه
دانلود پروژه متره برآورد دبیرستان ۸ کلاسه با زیر بنای ۱۲۰۵ متر مربع
دانلود نقشه پروژه متره و برآورد
پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی (سنندج)
دانلود پروژه درس متره و برآورد – یک واحد ویلایی سیاحتی اقامت پذیر در چابکسر استان گیلان
پروژه متره و برآورد ساختمان مسكونی
فایل نقشه اتوکد آپارتمان بتنی 4 طبقه دو واحد 65 متری در هر طبقه بهمراه فایل متره براورد کامل -و ریز متره
فایل نقشه اتوکد آپارتمان3 طبقه دو واحد 85 متری در هر طبقه بهمراه فایل متره براورد کامل -و ریز متره

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
متره ,پروژه ,برآورد ,دانلود ,نقشه ,طبقه ,پروژه متره ,دانلود پروژه ,برآورد ساختمان ,ساختمان مسكونی ,اسکلت بتنی ,برآورد ساختمان مسكونی ,ساختمان م

متره و برآورد منزل مسکونی

متره و برآورد منزل مسکونی

 

تاریخ ایجاد 30/04/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 20صفحه ورد 13 شیت نقشه اتوکد معماری و سازه   قیمت: 18000 تومان   حجم فایل: 2880 kb  تعدادمشاهده  31  پروژه متره و برآورد منزل مسکونی
دارای
20صفحه ورد براورد و متره پروژه بر اساس
فهرست بهای سال 88
دارای ریز متره در فایل ورد
13 شیت نقشه اتوکد معماری و سازه
پلان مسکونی مستصیل با سه سمت همسایه
 به ابعاد  17.9* 7.5
در 1 طبقه پارکیگ و 4 طبقه مسکونی
دارای پلان مبلمان اندازه گذاری نما و برش و شیب بندی پلان فونداسیون
پلان تیر ریزی
سایت پلان


کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه متره و برآورد منزل مسکونی ,دارای ,20صفحه ورد براورد و متره پروژه بر اساس ,فهرست بهای سال 88 ,دارای ریز متره در فایل ورد ,13 شیت نقشه اتوکد معماری و سازه , ,پلان مسکونی مستصیل با سه سمت همسایه , به ابعاد 17.9* 7.5 ,در 1 طبقه پارکیگ و 4 طبقه مسکونی ,دارای پلان مبلمان اندازه گذاری نما و برش و,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , متره و برآورد-پاورپوینت
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,pdf
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود , رایگان جزوه درس متره و برآورد-pdf
دانلود , متره و برآورد ساختمان 2طبقه-رایگان
دانلود پروژه متره ,و برآورد, ساختمان مسکونی ۱۲۰ متری
دانلود ,پروژه متره ,و برآورد, مسکونی ۱۶۰ متری ۴ طبقه
دانلود فایل متره و برآورد ساختمان اسکلت فلزی/فرمت word
دانلود متره و برآورد حرفه ای همراه ریزمتره (نقشه اتوکد و اکسل)
پروژه متره برآورد کامل+فایل اتوکد نقشه ها+فایل اکسل
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود پروژه متره برآورد دبیرستان ۸ کلاسه با زیر بنای ۱۲۰۵ متر مربع
دانلود نقشه پروژه متره و برآورد
پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی (سنندج)
پروژه متره و برآورد ساختمان مسكونی

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
متره ,برآورد ,دانلود ,ساختمان ,پلان ,پروژه ,برآورد ساختمان ,پروژه متره ,دانلود متره ,ساختمان مسكونی ,تحقیق متره ,برآورد ساختمان مسكونی ,پلان مع

دانلود فایل متره و برآورد ساختمان اسکلت فلزی/فرمت word .

دانلود فایل متره و برآورد ساختمان اسکلت فلزی/فرمت word

 

تاریخ ایجاد 05/12/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 97   قیمت: 9100 تومان     تعدادمشاهده  24  


متره و برآورد ساختمان اسکلت فلزی

درس متره و برآورد یکی از دروس مهم رشته های مهندسی عمران و معماری می باشد . ما برای شما یک پروژه متره فوق العاده کامل که شامل ریز متره، بخش نقشه و بخش مالی میباشد را آماده نموده ایم. متره کردن یکی از کارهایی است که هر مهندس عمران و معماری باید به آن اشراف داشته باشد. امید است تا این پروژه بتواند برای شما مثمر ثمر واقع گردد.


کلمات کلیدی مرتبط:
+دانلود+پروژه+متره+پروژه+متره+دانلود+ ,پروژه+متره+ساختمان+پروژه+متره+ساختمان ,+پروژه+متره+و+برآورد+اسکلت+ , ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , متره و برآورد-پاورپوینت
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,pdf
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود , رایگان جزوه درس متره و برآورد-pdf
دانلود , متره و برآورد ساختمان 2طبقه-رایگان
دانلود پروژه متره ,و برآورد, ساختمان مسکونی ۱۲۰ متری
دانلود ,پروژه متره ,و برآورد, مسکونی ۱۶۰ متری ۴ طبقه
دانلود متره و برآورد حرفه ای همراه ریزمتره (نقشه اتوکد و اکسل)
پروژه متره برآورد کامل+فایل اتوکد نقشه ها+فایل اکسل
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود پروژه متره برآورد دبیرستان ۸ کلاسه با زیر بنای ۱۲۰۵ متر مربع
دانلود نقشه پروژه متره و برآورد
پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی (سنندج)
پروژه متره و برآورد ساختمان مسكونی
نقشه و برآورد مخزن 100 متر مکعبی، زمینی

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
متره ,برآورد ,دانلود ,ساختمان ,پروژه ,طبقه ,پروژه متره ,برآورد ساختمان ,دانلود متره ,دانلود پروژه ,ساختمان مسكونی ,برآورد ساختمان مسكونی ,پلان

دانلود پروژه متره ,و برآورد, ساختمان مسکونی ۱۲۰ متری

دانلود پروژه متره ,و برآورد, ساختمان مسکونی ۱۲۰ متری

 

تاریخ ایجاد 06/12/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ:    قیمت: 14500 تومان   حجم فایل: 1142 kb  تعدادمشاهده  6  


 
این پروژه شامل (پلان,نقشه های سازه,محاسبت مالی,ریز متره و متره کلی ساختمان می باشد).و فهرست محاسبات به صورت زیر است: 
 
 
خاکبرداری
 
قالب بندی
 
میلگرد شناژها 
 
بتن مگر
 
بتن ریزی شناژها 
 
ستون گذاری 
 
اتصالات ستونها 
 
تیرها 
 
اتصالات تیرها 
 
گاست پلیت 
 
بادبندها


کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه , متره ,و برآورد , ساختمان , مسکونی , ۱۲۰ متری,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,pdf
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود ,پروژه متره ,و برآورد, مسکونی ۱۶۰ متری ۴ طبقه
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود نقشه پروژه متره و برآورد
متره و برآورد منزل مسکونی

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
متره ,برآورد ,دانلود ,ساختمان ,پروژه ,excell ,برآورد ساختمان ,پروژه متره ,مسكونی excell ,تحقیق متره ,ساختمان مسكونی ,برآورد ساختمان مسكونی ,ساختمان م

دانلود ,پروژه متره ,و برآورد, مسکونی ۱۶۰ متری ۴ طبقه

دانلود ,پروژه متره ,و برآورد, مسکونی ۱۶۰ متری ۴ طبقه

 

تاریخ ایجاد 06/12/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ:    قیمت: 14500 تومان     تعدادمشاهده  3  


این پروژه شامل (پلان,نقشه های سازه,ریز متره و متره کلی ساختمان می باشد).و فهرست محاسبات به صورت زیر است: 
 
 
خاکبرداری
 
قالب بندی
 
میلگرد شناژها
 
بتن مگر 
 
بتن ریزی شناژها 
 
ستون گذاری 
 
اتصالات ستونها 
 
تیرها 
 
اتصالات تیرها 
 
گاست پلیت 
 
بادبندها


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود , ,پروژه , متره ,و برآورد , مسکونی ۱۶۰ , متری ۴ , طبقه , ,خاکبرداری , ,قالب بندی , ,میلگرد شناژها , ,بتن مگر , ,بتن ریزی شناژها , ,ستون گذاری , ,اتصالات ستونها , ,تیرها , ,اتصالات تیرها , ,گاست پلیت , ,بادبندها ,پروژه متره و برآورد مسکونی ۱۶۰ متری ۴ طبقه ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , متره و برآورد-پاورپوینت
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,pdf
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود , رایگان جزوه درس متره و برآورد-pdf
دانلود , متره و برآورد ساختمان 2طبقه-رایگان
دانلود پروژه متره ,و برآورد, ساختمان مسکونی ۱۲۰ متری
دانلود فایل متره و برآورد ساختمان اسکلت فلزی/فرمت word
دانلود متره و برآورد حرفه ای همراه ریزمتره (نقشه اتوکد و اکسل)
پروژه متره برآورد کامل+فایل اتوکد نقشه ها+فایل اکسل
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
پروژه متره ( مجتمع مسکونی 2 طبقه )
متره ویلا
متره مدرسه 8 کلاسه
دانلود پروژه متره برآورد دبیرستان ۸ کلاسه با زیر بنای ۱۲۰۵ متر مربع
دانلود نقشه پروژه متره و برآورد

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
متره ,برآورد ,دانلود ,ساختمان ,پروژه ,طبقه ,پروژه متره ,دانلود متره ,برآورد ساختمان ,دانلود پروژه ,برآورد كامل ,برآورد ساختمان مسكونی ,ساختمان

دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,pdf 4

دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,pdf

 

تاریخ ایجاد 20/12/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 3   قیمت: 2000 تومان   حجم فایل: 1142 kb  تعدادمشاهده  6  


توضیحات:
این فایل شامل متره و برآورد كامل ساختمان با كلیه جزئیات در 76 شیت فرمت اكسل و همچنین فایل pdf پلان معماری ساختمان 3 طبقه با كلیه پلانها و نما و برشها و ... می باشد.
تعداد طبقات : 3 طبقه
تعداد واحد هر طبقه : تك واحدی
متراژ : 10*12.4


کلمات کلیدی مرتبط:
,متره و برآورد ,پلان معماری ساختمان ,متره ساختمان مسكونی ,برآورد قیمت ساختمان ,ساختمان 3 طبقه ,دانلود تحقیق معماری ,تحقیق عمران ,دانلود تحقیق ,تحقیق متره برآورد ,دانلود پلان ساختمان مسکونی ,تحقیق متره ,تحقیق برآورد ,پلان اتوکد ساختمان,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , متره و برآورد-پاورپوینت
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود , رایگان جزوه درس متره و برآورد-pdf
دانلود , متره و برآورد ساختمان 2طبقه-رایگان
دانلود پروژه متره ,و برآورد, ساختمان مسکونی ۱۲۰ متری
دانلود ,پروژه متره ,و برآورد, مسکونی ۱۶۰ متری ۴ طبقه
دانلود فایل متره و برآورد ساختمان اسکلت فلزی/فرمت word
دانلود متره و برآورد حرفه ای همراه ریزمتره (نقشه اتوکد و اکسل)
پروژه متره برآورد کامل+فایل اتوکد نقشه ها+فایل اکسل
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود پروژه متره برآورد دبیرستان ۸ کلاسه با زیر بنای ۱۲۰۵ متر مربع
دانلود نقشه پروژه متره و برآورد
پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی (سنندج)
پروژه متره و برآورد ساختمان مسكونی
نقشه و برآورد مخزن 100 متر مکعبی، زمینی

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
برآورد ,متره ,دانلود ,ساختمان ,تحقیق ,طبقه ,برآورد ساختمان ,دانلود متره ,دانلود تحقیق ,ساختمان مسكونی ,تحقیق متره ,برآورد ساختمان مسكونی ,ساختم

دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg

دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg

 

تاریخ ایجاد 20/12/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 3   قیمت: 18000 تومان     تعدادمشاهده  4  


توضیحات:
این فایل شامل متره و برآورد كامل ساختمان با كلیه جزئیات در 19 شیت فرمت اكسل و همچنین فایل اتوكد پلان معماری ساختمان 1 طبقه با كلیه پلانها و نما و برشها و نقشه های سازه ای بطور كامل می باشد.
تعداد طبقات : 1 طبقه
تعداد واحدها : 1 واحد
متراژ : 7.70*7.70


کلمات کلیدی مرتبط:
,متره و برآورد ,پلان معماری ساختمان ,متره ساختمان مسكونی 1 طبقه ,برآورد قیمت ساختمان ,ساختمان 1 طبقه ,دانلود تحقیق معماری ,تحقیق عمران ,دانلود تحقیق ,تحقیق متره برآورد ,دانلود پلان ساختمان مسکونی ,تحقیق متره ,تحقیق برآورد ,پلان اتوکد ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , متره و برآورد-پاورپوینت
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,pdf
دانلود , رایگان جزوه درس متره و برآورد-pdf
دانلود , متره و برآورد ساختمان 2طبقه-رایگان
دانلود پروژه متره ,و برآورد, ساختمان مسکونی ۱۲۰ متری
دانلود ,پروژه متره ,و برآورد, مسکونی ۱۶۰ متری ۴ طبقه
دانلود فایل متره و برآورد ساختمان اسکلت فلزی/فرمت word
دانلود متره و برآورد حرفه ای همراه ریزمتره (نقشه اتوکد و اکسل)
پروژه متره برآورد کامل+فایل اتوکد نقشه ها+فایل اکسل
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود پروژه متره برآورد دبیرستان ۸ کلاسه با زیر بنای ۱۲۰۵ متر مربع
دانلود نقشه پروژه متره و برآورد
پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی (سنندج)
پروژه متره و برآورد ساختمان مسكونی
نقشه و برآورد مخزن 100 متر مکعبی، زمینی

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
برآورد ,متره ,دانلود ,ساختمان ,تحقیق ,طبقه ,برآورد ساختمان ,دانلود متره ,دانلود تحقیق ,ساختمان مسكونی ,تحقیق متره ,برآورد ساختمان مسكونی ,ساختم

دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg 2

دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg

 

تاریخ ایجاد 20/12/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 2   قیمت: 23000 تومان     تعدادمشاهده  5  


توضیحات:
این فایل شامل متره و برآورد كامل ساختمان با كلیه جزئیات در 12 صفحه فرمت pdf و همچنین فایل اتوكد پلان معماری ساختمان 5 طبقه با كلیه پلانها و برشها و مقاطع می باشد.
تعداد طبقات : 5 طبقه
تعداد واحد : در هر طبقه 2 واحد
متراژ : 7.50*17


کلمات کلیدی مرتبط:
,متره و برآورد ,پلان معماری ساختمان ,متره ساختمان مسكونی ,برآورد قیمت ساختمان ,ساختمان 5 طبقه ,دانلود تحقیق معماری ,تحقیق عمران ,دانلود تحقیق ,تحقیق متره برآورد ,دانلود پلان ساختمان مسکونی ,تحقیق متره ,تحقیق برآورد ,پلان اتوکد ساختمان,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , متره و برآورد-پاورپوینت
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,pdf
دانلود تحقیق متره و برآورد ساختمان مسكونی/excell ,dwg
دانلود , رایگان جزوه درس متره و برآورد-pdf
دانلود , متره و برآورد ساختمان 2طبقه-رایگان
دانلود پروژه متره ,و برآورد, ساختمان مسکونی ۱۲۰ متری
دانلود ,پروژه متره ,و برآورد, مسکونی ۱۶۰ متری ۴ طبقه
دانلود فایل متره و برآورد ساختمان اسکلت فلزی/فرمت word
دانلود متره و برآورد حرفه ای همراه ریزمتره (نقشه اتوکد و اکسل)
پروژه متره برآورد کامل+فایل اتوکد نقشه ها+فایل اکسل
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري
دانلود پروژه متره برآورد دبیرستان ۸ کلاسه با زیر بنای ۱۲۰۵ متر مربع
دانلود نقشه پروژه متره و برآورد
پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی (سنندج)
پروژه متره و برآورد ساختمان مسكونی
نقشه و برآورد مخزن 100 متر مکعبی، زمینی

معماری www.nbpars.ir 09128380245
منبع این نوشته : منبع
برآورد ,متره ,دانلود ,ساختمان ,تحقیق ,طبقه ,برآورد ساختمان ,دانلود متره ,دانلود تحقیق ,ساختمان مسكونی ,تحقیق متره ,برآورد ساختمان مسكونی ,ساختم